A Mother And Father Trying To Figure Out The Bills
EAST NEWS
Autor Konrad Karpiuk - 10 Stycznia 2021

Od 2021 roku obowiązkowa opłata jest jeszcze wyższa. Jednak jeśli zapłacisz w styczniu, otrzymasz zniżkę

Abonament RTV podrożał wraz z początkiem 2021 roku. Opłata za odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny jest obowiązkowa, a wzrosły nie tylko stawki, ale także kary za jego unikanie. Poczta Polska zachęca do opłaty jeszcze w styczniu, kto zapłaci za cały rok z góry, załapie się na zniżkę 10 proc.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile wyniesie abonament RTV w 2021 roku
 • Na jakie zniżki można liczyć
 • Kto jest zwolniony z opłaty

Abonament RTV wyższy od 2021 roku. Jest jednak szansa na rabat

Abonament RTV jest obowiązkowy dla większości obywateli (poza grupą objętą wyjątkami), którzy posiadają telewizor bądź radio w domu. Ta sięgająca jeszcze czasów PRL forma finansowania mediów publicznych miała być zniesiona, ale politycy dawno zapomnieli o swoich obietnicach. Zamiast usunięcia obowiązku od 2021 roku mamy jeszcze wyższe stawki.

Wysokość abonamentu RTV według nowych stawek wynosi 7,50 zł miesięcznie za radio i 24,50 zł miesięcznie za telewizor, bądź radio i telewizor. Jeśli zdecydujemy się wnieść opłatę z góry za dłuższy okres, możemy liczyć na zniżkę.

Największa obniżka będzie dla tych obywateli, którzy zdecydują się na opłacenie abonamentu za cały rok z góry. Jak informuje Poczta Polska, za uiszczenie opłaty rocznej do 25 stycznia, zostanie naliczona zniżka wysokości 10 proc.

Tak więc roczny abonament za radio wyniesie obywatela w 2021 roku 81 zł. Gdyby płacił miesiąc w miesiąc, zamiast opłacić go z góry, rocznie kosztowałoby go to 90 zł. W przypadku telewizora lub radia i telewizora, płacąc co miesiąc, całkowity koszt abonamentu wyniósłby 294 zł. Przy zapłacie za cały rok, wyniesie 264,60 zł.

Ile zarabia kasjerka w Lidlu? Możesz się nieźle zdziwićIle zarabia kasjerka w Lidlu? Możesz się nieźle zdziwićCzytaj dalej

Jeśli ktoś nie zapłaci abonamentu RTV, musi się liczyć z karą wysokości 30-krotności opłaty miesięcznej. Kara za niezarejestrowane/nieopłacanie wyniesie to 225 zł. W przypadku telewizora, lub telewizora i radia kara wynosi aż 735 zł. Najprędzej mandatów mogą spodziewać się osoby z zarejestrowanymi odbiornikami. Inni mogą natomiast muszą liczyć się z ryzykiem kontroli.

Niektóre podmioty mają ulgi na abonament RTV

Dodatkowe ulgi na opłatę abonamentu RTV przysługują na:

 • Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
 • Sanatoria i żłobki.
 • Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty.
 • Publiczne i niepubliczne uczelnie.
 • Domy pomocy społecznej.

Wyżej wymienione podmioty mogą uiszczać tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od tego ile mają odbiorników, pod warunkiem, że wszystkie z nich są w jednym budynku. Jeśli podmiot ma kilka budynków, musi płacić abonament za każdy z nich oddzielnie, niezależnie od tego, ile znajduje się w nich odbiorników.

Kompletne zwolnienie z abonamentu RTV. Lista jest naprawdę długa

Lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV:

 • Zaliczeni do I grupy inwalidów, lub całkowicie niezdolni do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, a także trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolny.
 • Seniorzy powyżej 75. roku życia.
 • Otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną.
 • Niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.
 • Niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
 • Emeryci powyżej 60. roku życia, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
 • Spełniający kryteria dochodowe określonew ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 • Mający prawo do korzystania ze świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, lub specjalny zasiłek celowy, zasiłek lub pożyczka na samodzielne usamodzielnienie, pomoc dla rodziny zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie
  i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd.
 • Osoby ze statusem bezrobotnego.
 • Posiadający prawo do zasiłku lub świadczenia przed-emerytalnego.
 • Otrzymujący zasiłek dla opiekuna.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, jak i członkowie pozostałych po nich rodzin.
 • Osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, jak i członkowie pozostałych po nich rodzin.
 • Zaliczeni do jednej z grup inwalidów na wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem.
 • Osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

Zwolnienie nie następuje automatycznie, to znaczy trzeba poinformować o uprawnieniach Pocztę Polską. Należy złożyć dokumenty, których lista znajduje się na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku seniorów powyżej 75. roku życia wystarczy dowód osobisty, niektórzy będą musieli przygotować więcej zaświadczeń.

- Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania, pod warunkiem dokonanej formalnie rejestracji odbiornika oraz posiadania przez Pocztę Polską danych Pesel, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat - pisze Poczta Polska.

Artykuły polecane przez redakcję BiznesInfo:

KONIECZNIE OBEJRZYJ:

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News