Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 500 plus i becikowe to nie wszystko. Te świadczenia rodzinne można otrzymać w 2023 roku
Monika Majko
Monika Majko 10.09.2023 15:58

500 plus i becikowe to nie wszystko. Te świadczenia rodzinne można otrzymać w 2023 roku

Pieniądze
Iberion materiały własne

500 plus to niejedyna forma wsparcia finansowego, która przysługuje rodzinom w Polsce. Część ze świadczeń rodzinnych może być wypłacana do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, a inne są jednorazowe. Warto wiedzieć, komu przysługują dodatkowe pieniądze i jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać.

Becikowe i 500 plus w 2023

500 plus jest wypłacane co miesiąc i przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 18 r.ż. niezależnie od dochodów. Wiosek o wypłatę pieniędzy należy składać co roku poprzez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. 

Z kolei becikowe to świadczenie wypłacane jednorazowo po narodzinach dziecka i wynosi 1000 złotych. Przysługuje zarówno rodzicom, jak i prawnym opiekunom, a wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta. Na dostarczenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu porodu lub dnia, w którym dziecko zostało objęte opieką lub przysposobione.

Wypłata tego świadczenia jest jednak uzależniona od dochodu. Aby otrzymać pieniądze w 2023 roku, zadeklarowany dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 1922 złotych. To jednak niejedyne kryterium, warunkujące otrzymanie wsparcia. By doszło do wypłaty, należy udokumentować, że matka znajdowała się pod opieką u ginekologa położnika co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Do wniosku należy dołączyć więc kserokopię karty ciąży, gdzie widoczne są daty wizyt u specjalisty.

Zasiłek pogrzebowy ostro w górę. Świadczenie miałoby wynosić niemal 6500 zł

Kosiniakowe i zasiłek rodzinny w 2023

Świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. Kosiniakowe, jest wypłacane rodzicom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Dotyczy więc studentów, osób bezrobotnych oraz tych, którzy są zatrudnieni na podstawie tzw. umów śmieciowych. 

“Kosiniakowe” wynosi 1000 złotych i wypłacane jest co miesiąc, jednak czas trwania wypłat uzależniony jest od liczby dzieci. W przypadku narodzin jednego potomka pieniądze są wypłacane przez kolejne 52 tygodnie, jeśli urodzą się bliźnięta, wypłat dokonuje się przez 65 tygodni. Troje dzieci oznacza wsparcie przez 67 tygodni. Wiosek o świadczenie może złożyć w urzędzie miasta lub online, za pomocą portalu Emp@tia.

Z kolei zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i jest wypłacany co miesiąc, Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 złotych, lub jeśli w rodzinie są dzieci z niepełnosprawnością, to próg dochodowy wynosi 764 złotych.

Wysokość świadczenia jest zależna od wieku dziecka. Do 5. roku życia wynosi 94 złote, w przedziale wiekowym 5-18 lat - 124 złote, a dla 18-24-latków wynosi 135 złotych.

Bardzo popularnym świadczeniem jest również Dobry Start, czyli wyprawka szkolna. To świadczenie jest niezależne od dochodu i wypłacane jest raz w roku w kwocie 300 zł rodzicom lub opiekunom dzieci do 20. r.ż., które uczęszczają do szkół, lub do 24. r. ż. w przypadku młodzieży niepełnosprawnej. Wnioski są przyjmowane najpóźniej do 1 lipca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę i można je skłądać online przez Emp@tię lub platformę ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czyli nawet 12 tysięcy na dziecko

Warto wspomnieć także o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, który nie jest zależny od dochodu, a dzięki niemu do naszego domowego budżetu może łącznie wpłynąć 12 tysięcy złotych. Świadczenie przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci między 12. a 35. miesiącem życia, na drugie i każde kolejne dziecko, a uprawnieni mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać pieniądze w transzach po 500 złotych przez 24 miesiące czy 1000 złotych przez 12 miesięcy.

Warto pamiętać, by dopilnować terminu złożenia wniosku. Każdy, kto dostarczy dokumenty po terminie (czyli gdy dziecko ukończyło już 13. miesiąc życia), dostanie kapitał pomniejszony o 500 złotych za każdy kolejny miesiąc. Wnioski można składać przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.