Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > 13. i 14. emerytura nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego
Joanna Leja
Joanna Leja 07.02.2022 01:00

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego

ZUS-pieniadze
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo podkreśliło, że kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji nie mają wpływu na jego przyznanie. Resort wskazał, że wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 ustawy o dodatku osłonowym odpowiednio pkt 1 oraz pkt 2.

Wprowadzenie powyższego wyłączenia do porządku prawnego wynikało ze szczególnego charakteru dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Celem zarówno 13. emerytury wypłacanej corocznie wszystkim świadczeniobiorcom, jak i 14. emerytury, która wprowadziła jednorazowe świadczenie (wypłacone w listopadzie 2021 r.) w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura/renta nie przekraczała kwoty 2900 zł (z zachowaniem zasady złotówka za złotówkę do wysokości najniższej emerytury) ma być poprawa sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności świadczeniobiorców pobierających niskie emerytury i renty.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3-osobowego, 850 zł dla 4-5-osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ten próg wynosi 1500 zł.

Ministerstwo rodziny nie wlicza 13 i 14 emerytury do limitu 2100/1500 zł. Odmienny pogląd ma ministerstwo klimatu.

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, i złożony został wniosek o wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.