Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > 13. emerytura a sprawa dodatkowych świadczeń pieniężnych. Ważna jest jedna ustawa
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 21.01.2020 01:00

13. emerytura a sprawa dodatkowych świadczeń pieniężnych. Ważna jest jedna ustawa

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

13 emerytura już na stałe

Długo nie było wiadomo, czy 13 emerytura będzie wypłacana. Ostatecznie rząd znalazł środki, przekształcając Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Fundusz Solidarnościowy. W efekcie z Fundusz może przeznaczać pieniądze nie tylko na pomoc osobom niepełnosprawnym, ale też emerytom i rencistom. Świadczeniobiorcy mogli się zastanawiać, czy wypłata 13 emerytury będzie mieć wpływ przy ubieganiu się o inne świadczenia.

“Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że 13 emerytura nie będzie wliczana do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne oraz z pomocy społecznej. Jest to możliwe dzięki ustawie z 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli 13 emeryturze. Zgodnie z ustawą 13 emerytura ma być wypłacana każdego roku, w kwietniu, w kwocie minimalnego świadczenia emerytalnego.

13 emerytura bez wpływu na inne świadczenia

“Co ważne w ustawie zostały zawarte regulacje, które spowodują, że jej uzyskanie nie będzie uwzględniane przy wyliczaniu dochodu rodziny w sytuacji ubiegania się o różne świadczenia uzależnione od konieczności spełniania kryterium dochodowego” - czytamy.

Gazeta pisze, że takie wyłączenie będzie możliwe w sytuacji, gdy senior będzie wnioskował o dopłatę do czynszu na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, gdzie pod uwagę bierze się dochody z ostatnich sześciu miesięcy, a także o wsparcie z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

O inne świadczenia nie musisz się martwić

Nie uwzględnianie 13 emerytury w kryterium dochodowym będzie obejmować zarówno świadczenia finansowe takie jak zasiłki celowe, jak pomocy niepieniężnej, takich jak usługi opiekuńcze. 13 emerytura nie będzie traktowana jako dochód także w chwili przyznawania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

“DGP” podaje, że wypłata 13 emerytury nie będzie mieć wpływu przy ustalaniu przez gminę prawa do pomocy finansowej z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym przede wszystkich specjalnego zasiłku rodzinnego. Oprócz tego 13 emerytura nie będzie mieć znaczenia na przyznawanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.