BiznesINFO.pl
Zwolnienia grupowe – kiedy należy się odprawa pieniężna?

Pixabay.com

Zwolnienia grupowe – kiedy należy się odprawa pieniężna?

27 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Pracownicy objęci zwolnieniami indywidualnymi lub grupowymi mogą otrzymać odprawę pieniężną, jeżeli zostanie spełniony określony warunek. Ile można zyskać? Twój pracodawca zapowiada zwolnienia grupowe? Sprawdź, czy będzie Ci przysługiwało prawo do odprawy

Czym są zwolnienia grupowe?

Gdy dane przedsiębiorstwo zwalnia określoną liczbę pracowników, wówczas mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym. Należy przy tym wskazać, że zwolnienia grupowe, podobnie jak indywidualne, odbywają się z inicjatywy pracodawcy, a więc nie z winy pracowników. To z kolei wiąże się z tym, że w określonych sytuacjach pracownicy mogą mieć prawo do odprawy pieniężnej. Wszystkie kwestie dotyczące zwolnień indywidualnych oraz zwolnień grupowych zostały wyjaśnione w Ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zwolnienia indywidualne oraz zwolnienia grupowe pracowników mogą mieć związek między innymi z likwidacją stanowisk pracy, która może wynikać z niekorzystnej sytuacji finansowej firmy. Warto przy tym dodać, że jeśli pracodawca zlikwiduje dane stanowisko pracy i zadecyduje o zwolnieniu indywidualnym lub grupowym, a następnie utworzy nowe stanowisko, które będzie niemal identyczne pod względem wykonywanych obowiązków i powierzy je nowym pracownikom, to wtedy będziemy mieć do czynienia z tzw. pozorną likwidacją miejsc pracy. To oznacza zaś, że zwolnienia będą niezgodne z prawem.

Za zwolnienia indywidualne i grupowe, jeśli zostały dokonane w ramach fikcyjnej likwidacji stanowisk pracy, pracodawca może ponieść konsekwencje. Sąd może uznać wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub nakazać przywrócenie pracownika na dotychczasowych warunkach albo wypłacenie mu odszkodowania.

Zwolnienia grupowe a zwolnienia indywidualne

Zwolnienia grupowe charakteryzują się rozwiązaniem umów z większą liczbą pracowników. Pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników dokonuje zwolnienia grupowego, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zerwanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia ponad 100 pracowników, ale mniej niż 300 pracowników,

  • 30 pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Ponadto zwolnienia grupowe mają miejsce, jeśli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.

Jeśli przedsiębiorstwo zwalnia mniejszą liczbę pracowników, niż wskazano wyżej, nie mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, lecz ze zwolnieniami indywidualnymi.

Zwolnienia grupowe – prawo do odprawy

Zgodnie z art. 8 Ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca dokonujący zwolnienia indywidualnego lub zwolnienia grupowego ma obowiązek wypłacić odprawę pieniężną. Wysokość odprawy jest zależna od stażu pracy, lecz nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Każdemu pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia indywidualnego lub zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,

  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zwolnienia grupowe – kiedy pracownik nie ma prawa do odprawy?

W przypadku określania prawa do odprawy pieniężnej bardzo ważne jest wskazanie, że zwolnienia grupowe lub zwolnienia indywidualne następują tylko i wyłącznie z inicjatywy pracodawcy. Zwolnienia muszą odbyć się z przyczyn, na które pracownicy nie mają wpływu. Jeśli jednak zwolnienia grupowe lub zwolnienia indywidualne następują z winy pracownika lub pracowników, wtedy prawo do odprawy pieniężnej nie przysługuje.

Podobne artykuły

fot. Materiały partnerskie

Praca

Rejestracja czasu pracy online - podstawowe informacje

Czytaj więcej >
Szokujące odprawy dla górników, którzy dobrowolnie odejdą z zawodu

Praca

Odprawa dla górnika: 120 tys. zł. Jeśli odejdzie z pracy dobrowolnie

Czytaj więcej >
Lidl rozda bony, w wysokości nawet 300 zł

Praca

Lidl rozdaje po 300 zł na Wielkanoc. Ale klienci mogą obejść się smakiem

Czytaj więcej >
Nokia zwalnia ludzi. 10 tys. osób straci pracę.

Praca

Nokia zwolni 10 000 osób. Wszystko w imię rozwoju technologii 5G

Czytaj więcej >
Kontrole z ZUS czekają pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim

Praca

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Już wykrył 10 tys. nadużyć

Czytaj więcej >
PIP będzie przeprowadzać kontrole. Sprawdzi, czy pracodawcy nie zniechęcają do odkładania na PPK

Praca

Nowe uprawnienia Inspekcji pracy. Sprawdzą, czy ktoś namawia do rezygnacji z PPK

Czytaj więcej >