Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS wysyła listy. Miliony Polaków otrzymają deklaracje podatkowe PIT za 2022 rok
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.01.2023 09:49

ZUS wysyła listy. Miliony Polaków otrzymają deklaracje podatkowe PIT za 2022 rok

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo (1)
Biznesinfo

W środę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że Zakład rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Do końca lutego formularze trafią do kilku milionów osób, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pobierały świadczenia z ZUS-u.

Ruszyła wysyłka deklaracji PIT

Corocznie na przełomie stycznia i lutego Zakład wysyła Polakom deklaracje podatkowe PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Łącznie trafią one do kilku milionów Polaków, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS-u (dotyczy to również tych, którzy pobrali je tylko raz). 

Pierwsza transza – blisko 124 tys. dokumentów PIT — została przygotowana do wysyłki przez Biuro Poligrafii. Deklaracje będą wysyłane do końca lutegoprzekazał Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u w komunikacie cytowanym na łamach PAP. 

Dodał, że Zakład nie rozlicza świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Do takich osób trafi PIT-11A, natomiast zwrotem z tytułu nadpłaty podatku zajmie się urząd skarbowy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Świadczeniobiorca, który nie miał innych dochodów oraz nie korzystał z odliczeń, nie jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach duplikat deklaracji podatkowej może zostać wydany wcześniej. W tym celu należy się udać do dowolnej placówki ZUS-u.

ZUS przypomina emerytom i rencistom

Jeśli mogą oni skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku, muszą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Czas na złożenie tych formularzy w urzędzie skarbowym mija 30 kwietnia.

Emeryci i renciści mogą też przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku, gdy w tym roku wybierają tą samą instytucję, co w ubiegłym, nie ma potrzeby, by składali w urzędzie skarbowym dodatkową dokumentację. Druk PIT-OP należy dostarczyć tylko wtedy, gdy wybrano inną organizację.

Kto otrzyma jaką deklarację i dlaczego?

PIT-40A trafia do emerytów i rencistów, którzy przez cały 2022 rok pobierali świadczenia z ZUS-u i po rozliczeniu podatku uzyskają oni niedopłatę lub wyniesie ona 0 zł. Formularz ten otrzymają również nierezydenci zamieszkujący w Belgii i Kanadzie, czyli państwach, z którymi Polskę łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku wynikającą z otrzymywania w naszym kraju świadczeń emerytalno-rentowych (10 proc. w przypadku Belgii i 15 proc. dla Kanady). Poza tym deklarację podatkową PIT-40A dostaną też korzystający ze świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z kolei PIT-11A otrzymują osoby, które pobierały z ZUS-u zasiłki macierzyńskie czy chorobowe oraz te, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami Zakładu. Formularze trafią również do niepobierających świadczeń do końca roku podatkowego, a także osób, które złożyły w ZUS-ie oświadczenie, że zamierzają się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dziećmi. Ostatnią z grup, która otrzyma PIT-11A, są wnioskujący o pobieranie i rozliczanie zaliczki na podatek zgodnie z wyższą skalą podatkową oraz osoby, które złożyły wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Natomiast PIT-11 zostanie wysłany osobom pobierającym w ubiegłym roku świadczenie przysługujące po osobie zmarłej bądź alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez Zakład osobom alimentowanym na podstawie ugody lub wyroku sądu.