Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS właśnie ujawnił dane o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiemy, co się dzieje na rynku pracy
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 11.09.2023 13:42

ZUS właśnie ujawnił dane o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiemy, co się dzieje na rynku pracy

zus-klient-fus
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu br. To właśnie ta instytucja stanowi podstawę funkcjonowania ZUS-u i to z jej środków finansuje się m.in. należności dla płatników składek, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego czy odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń. Jak można ocenić kondycję FUS-u, co było największą pozycją jego przychodów i kto stanowi najliczniejszą grupę ubezpieczonych? O tym dowiesz się z dalszej części tekstu.

Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu

W informacji prasowej nadesłanej do redakcji Biznesinfo ZUS przekazał, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w dobrej kondycji finansowej. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek do ZUS w pierwszych sześciu miesiącach br. osiągnął poziom ok. 85 proc. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12,7 procent rok do roku, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec czerwca ukształtowała się poniżej poziomu sprzed roku i wyniosła 5 procent. Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7 procent rok do roku – komentuje wyniki raportu prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne były największą pozycją przychodów FUS. Ich kwota w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 151,4 mld zł – było to o 16,4 proc. więcej od kwoty osiągniętej w analogicznym okresie 2022 r. Wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł, co oznacza wzrost o 17,6 proc. w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku.

Na koniec czerwca liczba ubezpieczonych w ZUS wyniosła 16 228 tys. osób – o 35 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8 proc.) – informuje nas Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Fiskus zmienił stanowisko w sprawie słynnej ulgi. Wielu Polaków może stracić możliwość odliczenia Biedronka szykuje niespodziankę dla klientów. Duże zmiany na parkingach sieci

Rośnie liczba cudzoziemców

Na koniec czerwca w ZUS było zarejestrowanych 1094 tys. obcokrajowców. Oznacza to wzrost o +8,1 proc. w stosunku do analogicznego okres 2022 roku. Niemal 60 proc. cudzoziemców było pracownikami, 3,7 proc. – prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Najliczniejszą grupą obcokrajowców są u nas Ukraińcy – na koniec czerwca w ZUS zarejestrowanych było 748 tys. obywateli Ukrainy. Jest to o przeszło 11 proc. więcej niż rok temu. Spory wzrost zanotowano też w przypadku ludności z Białorusi – w Polsce zarejestrowanych jest już 122 tys. osób, o niemal 39 proc. więcej niż w zeszłym roku.

O jakich kosztach mówimy w przypadku FUS?

W okresie styczeń–czerwiec 2023 roku koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 175,5 mld zł i były o 25,7 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Największą pozycją były transfery na rzecz ludności wynoszące 171 mld zł, obejmujące emerytury, renty i  pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem – wskazuje Sebastian Szczurek i dodaje, że przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym półroczu wyniosła 3181,43 zł (o 16,3 proc. od wypłacanej w analogicznym okresie ubiegłego roku).