Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS może zawiesić wypłatę emerytury i renty. Trzeba wiedzieć
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 02.02.2024 09:45

ZUS może zawiesić wypłatę emerytury i renty. Trzeba wiedzieć

ZUS wypłata
Bizenes Info

Wielu Polaków pracuje obecnie za granicą. Dotyczy to również emerytów i rencistów. Beneficjenci tych świadczeń powinni jednak pamiętać o ważnych dokumentach. Bez nich ZUS może wstrzymać wypłaty.

Kiedy powiadomić ZUS o pracy za granicą?

Nie wszystkie osoby pracujące poza granicami Polski zdają sobie sprawę z tego, że mają obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli równocześnie pozostają beneficjentami jakiegoś świadczenia.

Zasada ta nie dotyczy osób pobierających emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. w przypadku mężczyzn. O poinformowaniu ZUS powinny jednak pamiętać osoby korzystające z wcześniejszej emerytury, a także te, którym wypłacana jest renta rodzinna i renta z tytułu niezdolności do pracy.

O kontakcie z ZUS powinny pamiętać również osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania lub rachunek bankowy.
 

Wspaniała informacja dla właścicieli ogródków działkowych. Mogą liczyć na spore pieniądze

W tej sytuacji stracisz świadczenie z ZUS

Pracując za granicą powinniśmy również pamiętać o limitach zarobków, które mogą wpłynąć na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia lub nawet na jego całkowite wstrzymanie. 

Do świadczenia w pełnej wysokości mają prawo osoby, których dochód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce — powyżej tej kwoty emerytura lub renta będą stopniowo zmniejszane. Powyżej 130% świadczenie zostanie natomiast zawieszone.
 

Oświadczenie o prawie do pobierania emerytury z ZUS

Dodatkowa zasada dotyczy osób zamieszkujących państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej albo EFTA (są to Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Ci beneficjenci powinni dostarczyć do ZUS także ”Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego”, oznaczone EMRG lub EMRG-1. W przypadku nie dostarczenia takiego oświadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłaty emerytury lub renty, aż do czasu przekazania świadczenia.

źródło: forsal.pl