Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS może wstrzymać wypłatę renty. Nowy limit już obowiązuje
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 10.03.2024 09:12

ZUS może wstrzymać wypłatę renty. Nowy limit już obowiązuje

Koperta z logo ZUS-u, pieniądze
Fot. materiały własne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca mnóstwo różnych świadczeń, a jednym z nich jest renta rodzinna. Jak się okazuje, od 1 marca weszły w życie nowe limity, których przekroczenie może doprowadzić do utraty pieniędzy wypłacanych w ramach tego świadczenia. Przedstawiamy szczegóły.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wiele różnych świadczeń, takich jak emerytury i renty. Zakład przyznaje wsparcie finansowe w postaci renty rodzinnej wdowom i wdowcom. Śmierć małżonka to bardzo trudne przeżycie, a dodatkowo często wiąże się z kłopotami finansowymi. Odpowiedzią na to jest właśnie renta rodzinna, której wysokość wynosi 85 procent świadczenia, które otrzymałby zmarły współmałżonek.

Zobacz także: Niepokojące informacje dla emerytów. Stracą pieniądze pomimo podwyżek

Awantura o gigantyczną wygraną w Lotto. Sprawa trafiła do sądu

Aby otrzymać rentę rodzinną, należy spełnić warunki

Warto wspomnieć, że renta rodzinna zwykle jest przyznawana osobom, które spełniły kryterium wiekowe, czyli miały co najmniej 50 lat w momencie śmierci współmałżonka. Jednak są wyjątki od tej reguły i pieniądze są wypłacane bez względu na wiek wdowy lub wdowca. Chodzi tu dokładnie o osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy lub mają pod opieką dziecko, wnuka czy rodzeństwo zmarłego, które jest uprawnione do renty po zmarłym. Na spełnienie warunków związanych z wiekiem czy niezdolnością do pracy mamy 5 lat. Po upływie tego czasu, renta rodzinna przepadnie. 

Nowe limity już obowiązują, ZUS może wstrzymać wypłatę renty

To jednak jeszcze nie wszystkie warunki, które należy spełnić, by pobierać rentę rodzinną. Jak się okazuje, z dniem 1 marca weszły w życie znaczące zmiany wprowadzające nowe limity związane z dochodami beneficjenta. Dotyczą one osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do renty. Obowiązują ich bowiem limity dorabiania, których przekroczenie skutkuje zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłat. W przypadku dochodów większych niż 5278,30 zł brutto, renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeśli natomiast świadczeniobiorca dorobi więcej niż 9802,50 zł, to ZUS zawiesi wypłaty renty rodzinnej.