BiznesINFO.pl
workbook-1205044 1920

https://pixabay.com/pl/photos/skoroszyt-banknoty-rachunkowo%C5%9Bci-1205044/

Zmiana urzędu skarbowego

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do rozliczania podatków oraz składania deklaracji podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym. W jaki sposób przedsiębiorca może zmienić urząd skarbowy? Czy osoba fizyczna też może to zrobić i w jakiej sytuacji?

Każdy obywatel bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest osobą fizyczną, pozostaje zobowiązany do składania deklaracji podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym. Jednak często zdarzają się sytuacje, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy dopełnić odpowiednich formalności. O czym należy pamiętać przy zmianie urzędu skarbowego i jak zmienić urząd skarbowy?

Zmiana urzędu skarbowego przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy powinni aktualizować swoje dane wcześniej niż w momencie składania deklaracji podatkowej. Przy zmianie adresu konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1, w którym podaje się nowy adres siedziby firmy. Obowiązek informowania fiskusa o nowym miejscu zamieszkania dotyczy także podatników, którzy rozliczając się ze urzędem skarbowym, podają nie numer PESEL, a własny NIP. W tym przypadku należy złożyć druk NIP-7, w którym aktualizuje się swoje dane osobowe, w tym również miejsce zamieszkania. Dokumenty można dostarczyć również osobiście do urzędu miasta lub gminy. Można go również złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Podatnicy VAT, oprócz aktualizacji CEIDG-1, powinni pamiętać o dodatkowej konieczności zgłoszenia zmiany urzędu za pomocą dokumentu VAT-R. Aby to zrobić, wystarczy wpisać nowy urząd skarbowy w formularzu. Spółki wpisane do KRS powinny zgłosić zmianę swoich siedzib poprzez dokument NIP-8.

Zmiana urzędu skarbowego – osoba fizyczna

W przypadku, gdy podatnik zmienia miejsce zamieszkania, zmianie może ulec również odpowiedni urzęd skarbowy, do którego należy złożyć roczne zeznanie podatkowe. W związku z tym podatnik musi powiadomić o tym właściwy organ podatkowy.

Wynika to z art. 9 Ustawy z dnia 13 października 1995r z późn. zmianami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W celu powiadomienia urzędu skarbowego o nowym adresie zamieszkania należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3. Kolejną opcją na powiadomienie urzędu skarbowego o zmianie adresu zamieszkania jest złożenie PIT już w nowym urzędzie skarbowym z podaniem aktualnego adresu. Zawiadomienie urzędu o zmianie adresu zamieszkania powinno nastąpić wtedy, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania. Jeśli nowy adres zamieszkania jest jednocześnie nowym adresem zameldowania, nie ma konieczności składania zgłoszenia ZAP-3, ponieważ urząd posiada informację o zmianie meldunku na podstawie danych przekazanych mu z rejestru PESEL. Wynika to z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016).

Kara za brak aktualizacji adresu miejsca zamieszkania
podatnika

Naruszenie obowiązku informowania urzędu skarbowego o miejscu zamieszkania stanowi wykroczenie skarbowe z art. 81 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z przepisem art. 51 § 1 kks, karalność ww. wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu (art. 51 § 2 kks).

Złożenie deklaracji w niewłaściwym urzędzie

W momencie gdy złożymy zeznanie w niewłaściwym urzędzie skarbowym, należy skorygować swój błąd i przekazać dokumenty do właściwego urzędu. Z prawnego punktu widzenia tego typu pomyłka nie pociąga za sobą znacznych konsekwencji, a druk złożony w niewłaściwym urzędzie, ale w terminie, uważa się za złożony z zachowaniem terminu.

Jak widać zmiana urzędu skarbowego nie jest niczym trudnym. Warto o tym pamiętać, żeby uniknąć stresu i dodatkowych formalności.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >