BiznesINFO.pl
taxes-806396 1920

https://pixabay.com/pl/photos/podatki-rachunki-1040-kobieta-806396/

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nawet na nieokreślony czas, nie krótszy jednak niż 30 dni. Wówczas nie podlega obciążeniom podatkowym, nie musi również opłacać składek ZUS. W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest również zwolniony z obowiązku składania deklaracji VAT. Jest to korzystne rozwiązanie w razie przejściowych kłopotów lub gdy prowadzona działalność gospodarcza ma charakter sezonowy. Aby zawiesić działalność gospodarczą przedsiębiorca składa do CEIDG specjalny wniosek. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy przedsiębiorca może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej?

  • Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

  • Jakie skutki podatkowe w obrębie podatku VAT pociąga za sobą zawieszenie działalności gospodarczej?

  • Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT w okresie zawieszenia wykonywania działalności?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do jej zawieszenia. Okres ten musi wynosić co najmniej 30 dni. Przedsiębiorca, który decyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej musi w tym celu złożyć wypełniony druk CEIDG-1. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy i jego numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada, jak również numer identyfikacji podatkowej (NIP). Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej zostanie następnie przesłana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS lub KRUS. 

Warto też wiedzieć, że przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Co istotne, zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. W okresie zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy, że podatnicy opodatkowani podatkiem VAT, nie będą składali JPK_7V za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności gospodarczej. Określa to przepis art. 99 ust. 7a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie ze składania JPK_7V w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, jak na przykład podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikami. W przypadku, gdy zawieszenie działalności gospodarczej nie objęło pełnego okresu rozliczeniowego, podatnik ma obowiązek za ten okres złożyć JPK_V7. Tak samo jak w sytuacji, gdy zawieszenie działalności objęło okresy rozliczeniowe, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej otrzyma fakturę VAT, która dotyczyła zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może bez przeszkód odliczyć podatek naliczony i złożyć JPK_V7. Zapłacony VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie mógł być wykorzystany dopiero w momencie wznowienia działalności gospodarczej.

Obowiązki ciążące na przedsiębiorcy, który zawiesił działalność gospodarczą 

Warto pamiętać, że to, że przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z tym, że firma przestała istnieć. W tym czasie możliwe jest wykonywanie wielu czynności, przewidzianych w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca może:

  • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywać zawarte wcześniej umowy,

  • przyjmować należności i zobowiązany jest regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

  • osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

  • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >