Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zasiłek stały – ile wynosi i kto może z niego skorzystać?
Dominik Górecki
Dominik Górecki 24.05.2021 02:00

Zasiłek stały – ile wynosi i kto może z niego skorzystać?

wheelchair-1629490
https://pixabay.com/pl/photos/w%C3%B3zek-inwalidzki-niepe%C5%82nosprawny-1629490/

Zasiłek stały to jedno ze świadczeń, na które mogą liczyć osoby niezdolne do podjęcia pracy. Ile wynosi taka pomoc?

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zasiłku stałego obowiązują 3 podstawowe kryteria: stan zdrowia, wiek oraz dochód. By osoba otrzymała zasiłek, wszystkie trzy muszą być spełnione.

Zasiłek stały a stan zdrowia

Na zasiłek stały może liczyć osoba niezdolna do pracy lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, o ile spełnia warunki dotyczące wieku i dochodu. Aby skutecznie ubiegać się o zasiłek stały, niezdolność do pracy powinna być potwierdzona przez komisję ZUS lub lekarza orzecznika. Do zasiłku uprawnione są też osoby, które mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub posiadają I lub II grupę inwalidzką.

Zasiłek stały a wiek

Na zasiłek stały mogą liczyć osoby w wieku od 18 do 60 lat (kobiety) lub od 19 do 65 lat (mężczyźni).

Zasiłek stały a dochód

Innym kryterium obowiązującym przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek jest dochód. Zasiłek otrzyma osoba, jeżeli: – jest osobą samotnie gospodarującą, a jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, – pozostaje w rodzinie, ale jej dochód oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria dochodowe

701 zł – tyle w 2021 roku wynosi kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej. 528 zł – tyle w 2021 roku wynosi kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie.