BiznesINFO.pl
wheelchair-1629490

https://pixabay.com/pl/photos/w%C3%B3zek-inwalidzki-niepe%C5%82nosprawny-1629490/

Zasiłek stały – ile wynosi i kto może z niego skorzystać?

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Zasiłek stały to jedno ze świadczeń, na które mogą liczyć osoby niezdolne do podjęcia pracy. Ile wynosi taka pomoc?

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zasiłku stałego obowiązują 3 podstawowe kryteria: stan zdrowia, wiek oraz dochód. By osoba otrzymała zasiłek, wszystkie trzy muszą być spełnione.

Zasiłek stały a stan zdrowia

Na zasiłek stały może liczyć osoba niezdolna do pracy lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, o ile spełnia warunki dotyczące wieku i dochodu.
Aby skutecznie ubiegać się o zasiłek stały, niezdolność do pracy powinna być potwierdzona przez komisję ZUS lub lekarza orzecznika. Do zasiłku uprawnione są też osoby, które mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub posiadają I lub II grupę inwalidzką.

Zasiłek stały a wiek

Na zasiłek stały mogą liczyć osoby w wieku od 18 do 60 lat (kobiety) lub od 19 do 65 lat (mężczyźni).

Zasiłek stały a dochód

Innym kryterium obowiązującym przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek jest dochód.
Zasiłek otrzyma osoba, jeżeli:
– jest osobą samotnie gospodarującą, a jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
– pozostaje w rodzinie, ale jej dochód oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryteria dochodowe

701 zł – tyle w 2021 roku wynosi kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej.
528 zł – tyle w 2021 roku wynosi kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały wynosi tyle, ile różnica pomiędzy kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej a dochodem.
Osoba samotnie gospodarująca, której dochód wynosi 460 zł, może liczyć na zasiłek w wysokości 241 zł (701 zł – 460 zł = 241 zł).
Jeśli mówimy natomiast o osobie pozostającej w rodzinie, zasiłek stały dla niej wynosi tyle, ile różnicy, pomiędzy kryterium dochodowym dla osoby w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy dochód członka rodziny wynosi 345 zł, to miesięczny zasiłek wyniesie 183 zł (528 zł – 345 zł = 183 zł).
Maksymalna kwota zasiłku stałego to 645 zł, zaś minimalna – 30 zł.

Zasiłek stały a inne świadczenia

Pobieranie takich świadczeń jak: renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek dla osoby samotnie wychowującej dziecko wyklucza pobieranie zasiłku stałego.

Utrata prawa do zasiłku stałego

Zasiłek stały utraci osoba, która otrzymała np. rentę socjalną (albo inne ze świadczeń wymienione w akapicie wyżej). Inną przyczyną utraty prawa do zasiłku stałego jest zwiększenie dochodowości np. poprzez podjęcie pracy (dotyczy zarówno osoby samotnie gospodarującej, jak i członków rodziny).

Kto wypłaca zasiłek stały?

Za wypłatę zasiłku stałego odpowiedzialne są ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie. To właśnie do tych instytucji powinny zwracać się osoby, które ubiegają się o zasiłek stały.
Pierwszym krokiem formalnym, wszczynającym procedurę ubiegania się o zasiłek stały, jest złożenie wniosku do opieki społecznej wraz z niezbędną dokumentacją (np. wspomniane orzeczenie o niezdolności do pracy). Następnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu dokonania oceny jego sytuacji materialnej i życiowej. Dane z wywiadu oraz dokumentacja przedłożona przez wnioskodawcę stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku (lub o nieprzyznaniu zasiłku, jeżeli kryteria nie zostaną spełnione). Decyzję organ wydaje w terminie nie dłuższym 30 dni od złożenia wniosku (o ile nie wystąpią braki w dokumentacji).
Wnioskodawca może za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej odwołać się od decyzji organu do właściwego terytorialnie samorządowego kolegium odwoławczego. Czas na odwołanie to 14 dni od otrzymania decyzji.
Zarówno postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego, jak i ewentualne postępowanie odwoławcze, nie podlegają opłatom.
Zasiłek jest wypłacany, zaczynając od miesiąca złożenia wniosku.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >