BiznesINFO.pl
woman-3602245 1920

https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-człowiek-dziecko-para-3602245/

Zasiłek rodzinny - ile wynosi, komu się należy i jak go dostać

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów rodziny. Co jakiś czas wysokość zasiłku jest podnoszona, zmianie mogą też ulegać kryteria dochodowe uprawniające do jego otrzymania. Komu należy się zatem zasiłek rodzinny, ile wynosi w 2021 r. i jak go otrzymać?

Z artykułu dowiesz się:

  • Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2021 r.?

  • Komu należy się zasiłek rodzinny?

  • Jak dostać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny, potocznie nazywany rodzinnym, jest świadczeniem służącym częściowemu pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w sytuacji, gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Aby dostać zasiłek należy spełnić kilka warunków,  z których najważniejsze jest tzw. kryterium dochodowe. to ono decyduje, w jaki sposób określić dochód rodziny, uprawniający do otrzymania zasiłku rodzinnego. Wysokość samego zasiłku uzależniona jest od kilku czynników, między innymi od wieku dziecka, jego niepełnosprawności czy też tego, jak długo uczy się. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2021 roku?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wysokość zasiłku rodzinnego w 2021 r. wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Komu należy się zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, ukończenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo też do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny należy się też osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Jak dostać zasiłek rodzinny?

Aby dostać zasiłek rodzinny należy spełnić tzw. kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje bowiem, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Sytuacja wygląda trochę inaczej, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Są sytuacje, w których zasiłek rodzinny na dziecko nie przysługuje. Dzieję się tak wówczas, gdy samotny rodzic nie ma przyznanych alimentów na dziecko, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje również w sytuacji, gdy dziecko wstąpiło w związek małżeński, przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka), przebywa w rodzinie zastępczej lub też samo pobiera zasiłek na własne dziecko. Może zdarzyć się też sytuacja, w której zasiłek rodzinny nie przysługuje ze względu na pobieranie podobnego świadczenia w innym państwie. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej. Podpowiadamy, że formularz wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do wniosku o zasiłek rodzinny trzeba dołączyć: kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie; skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (gdy występuje); zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia; zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny. 

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >