Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zarobisz więcej i nie zapłacisz podatku. Ze specjalnej ulgi korzystają ok. 2 mln młodych pracowników
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 11.03.2023 10:35

Zarobisz więcej i nie zapłacisz podatku. Ze specjalnej ulgi korzystają ok. 2 mln młodych pracowników

pieniądze-portfel-gotówka
Biznesinfo

Ulga dla młodych oznacza brak opodatkowania PIT-em przychodu w wys. do 85 528 zł brutto w danym roku podatkowym (w 2022 roku przy rozliczeniu składanym w 2023 roku). Z tego rozwiązania skorzystają osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osiągają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej, są zleceniobiorcami lub odbywają praktyki absolwenckie/staż uczniowski. 

Na czym polega ulga dla młodych?

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 roku z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. W skali kraju z ulgi korzystają ok. 2 mln osób (dane Ministerstwa Finansów).

Ulga dotyczy zarówno przychodów osiągniętych w Polsce, jak i za granicą. Działa z mocy ustawy, co oznacza, iż podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia czy wniosku do swojego pracodawcy.

Kiedy podatnik może złożyć wniosek swojemu płatnikowi?

Pisemny wniosek należy złożyć w sytuacji, w której podatnik spełnia warunki do korzystania z ulgi, ale nie chce, aby płatnik ją stosował przy poborze zaliczek. Przykład: pracownik mający poniżej 26 lat pracuje dla dwóch pracodawców i obawia się, iż jego przychody przekroczą limit kwotowy w uldze dla młodych, a nie chce dopłacać podatku w rozliczeniu rocznym. Wówczas musi dostarczyć płatnikowi samodzielnie zredagowany wniosek (nie istnieje w tym przypadku urzędowy wzór). Płatnik z kolei ma obowiązek zastosować go najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.

Jakie wynagrodzenie nie jest objęte ulgą?

Zerowy PIT dla młodych nie obowiązuje w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, praw autorskich bądź umowy o dzieło.

W przypadku przekroczenia progu podatkowego, przychody osoby poniżej 26. roku życia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.