BiznesINFO.pl
courtroom-898931 1920

https://pixabay.com/photos/courtroom-benches-seats-law-898931/

Zabezpieczenie powództwa – czym jest i jakie efekty przynosi?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Chcąc wszcząć postępowanie sądowe, mamy prawo, jeszcze przed wytoczeniem powództwa, do zabezpieczenia stawianych roszczeń. Zapobiegamy w ten sposób możliwemu utrudnionemu dochodzeniu swoich własności. Jak zabezpieczyć powództwo?

W jakim celu i jak zabezpieczyć powództwo?

Jeżeli wnosimy powództwo do sądu, możemy długo oczekiwać na termin rozprawy lub wszczęcie egzekucji. Możemy w tym czasie zostać narażeni na negatywne skutki, między innymi spowodowane działaniami pozwanego. Instytucja zabezpieczenia powództwa ma chronić praw i interesów powoda, nie dopuszczając do poniesienia strat i szkód w oczekiwaniu na postępowanie i proces. Zabezpieczenie powództwa może nastąpić w każdej sprawie cywilnej, niezależnie czy roszczenia ą majątkowe czy niemajątkowe.

Artykuł 747 Kodeksu postępowania cywilnego określa sposoby i rodzaje zabezpieczenia, w tym ustala, że roszczenie pieniężne zostaje zabezpieczone przez:

 • Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,

 • Obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową,

 • Ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej,

 • Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego,

 • Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniesienie o zabezpieczenie powództwa odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, który może być elementem pozwu lub odrębnym pismem. Jeżeli składamy wniosek przed rozpoczęciem postępowania, opłata za jego złożenie wynosi 100 zł. Jeżeli wniosek składany jest w trakcie trwania postępowania, wnoszenie opłaty nie jest konieczne. W sytuacji gdy wnosimy o udzielenie zabezpieczenia przed rozpoczęciem postępowania, sąd wyznacza termin wytoczenia powództwa.


Wniosek powinien zawierać:

 1. Oznaczenie odpowiedniego sądu, do którego składany jest wniosek,

 2. Oznaczenie obu stron (imię oraz nazwisko, nazwa),

 3. Wskazanie rodzaju pisma (wniosek o zabezpieczenie powództwa),

 4. Przesłanki uzasadniające wystąpienie roszczenia wraz z dowodami potwierdzającymi (rachunki, faktury)

 5. Wykazanie słuszności i konieczności zabezpieczenia roszczenia,

 6. Określenie sposobu zabezpieczenia, a w przypadku roszczenia pieniężnego dodatkowo - sumy zabezpieczenia, czyli wysokości roszczenia.

Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku, jednak w praktyce najczęściej postanowienie otrzymuje się po upływie miesiąca. 

Co daje zabezpieczenie powództwa?

Jeśli wniosek o zabezpieczenie powództwa zostanie pozytywnie rozpatrzony, a samo zabezpieczenie przyznane, możemy mieć pewność, że nie poniesiemy strat spowodowanych przedwczesną utratą środków finansowych lub innych należności. Samo zajęcie ruchomości, rachunku bankowego lub dokonanie się zabezpieczenia w innej formie, może skłonić pozwanego do spełnienia świadczeń na drodze ugody, w szybszym terminie niż wykazywały by to terminy procesowe. Zabezpieczenie powództwa jest szczególnie wskazanym rozwiązaniem, jeżeli dłużnik jest nieuczciwy i może w czasie postępowania pozbyć się swojego majątku. O samym postępowanie o udzielenie zabezpieczenia dłużnik nie jest informowany, dzięki czemu nie ma możliwości wcześniejszego podjęcia kroków, mających na celu roztrwonienie lub ukrycie składników majątku.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy w postępowaniu nasze racje nie zostaną uznane i nie dowiedziemy ich słuszności, pozwany może wystąpić o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat lub żądać naprawienia szkody związanej z wcześniejszym zabezpieczeniem roszczeń.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >