Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Wynagrodzenie oraz zasiłek za czas kwarantanny
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Wynagrodzenie oraz zasiłek za czas kwarantanny

corona-4983590 1920
https://pixabay.com/pl/photos/corona-koronawirusy-wirus-covid-19-4983590/

Od marca 2020 r. żyjemy w nowej rzeczywistości, która nierozerwalnie związana jest z pandemią wirusa SARS CoV-2. W związku z  charakterem wirusa i próbami powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, wielu pracowników musiało przejść przymusowe kwarantanny. Co wtedy dzieje się z wynagrodzeniami i zasiłkami?

 

Czym jest kwarantanna i kogo dotyczy?

Kwarantanna to środek prewencyjny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa (w tym wypadku SARS CoV-2), polegający na izolowaniu osób, mogących być nosicielami tegoż. Z racji skali zjawiska związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa,  kwarantanny oznaczają zazwyczaj izolacje domowe. To, kto jest zobowiązany do odbycia kwarantanny, jest uzależnione od aktualnych wytycznych rządowych i w zależności od okoliczności mogą to być osoby powracające zza granicy, osoby, które miały kontakt z osobą, u której testy dały pozytywny wynik testu na obecność wirusa. W pierwszych fazach epidemii kwarantanna w Polsce była wyznaczona na 14 dni, obecnie jest to dni 10.

Osoby objęte kwarantanną nie muszą być chore, ani nawet nie muszą zostać poddane testom, wystarczy spełnienie wymogów jakie aktualnie ustala Sanepid.

Wysokość świadczeń na kwarantannie

Pracownik, który trafił na kwarantannę i nie może wykonywać obowiązków służbowych jest upoważniony do otrzymania wynagrodzenia i zasiłku w takiej samej wysokości, jakby miało to miejsce w przypadku niezdolności do podjęcia pracy z powodu choroby. Aktualnie stawki wyglądają następująco:

Wynagrodzenie: Jego wysokość wynosi 80 lub 100% podstawy wynagrodzenia i jest wypłacane przez okres pierwszych 33 dni niezdolności pracownika do pracy. Od 34 dnia pracownik podbiera zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje pewien wyjątek od tej reguły, a dotyczy on pracowników po 50 roku życia. W ich przypadku pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni kalendarzowych a ZUS ‘przejmuje’ ten obowiązek od 15 dnia nieobecności. Kwestie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego regulują przepisu kodeksu pracy a dokładnie artykuł 92.

Zasiłek chorobowy to świadczenie wynosi 70% podstawy wynagrodzenia pracownika. Aczkolwiek i tu pojawia się pewien wyjątek. W przypadku osób po 50 roku życia sytuacja wygląda następująco – zasiłek chorobowy wypłacany za okres niezdolności do pracy od 15 do 33 dnia tejże wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, natomiast od 34 dnia wynosi już tylko 70% podstawy wynagrodzenia.

Tak jak zostało już wspomniane – obecnie czas kwarantanny został skrócony do 10 dni, co oznacza, że pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia za nieobecność w pracy, gdy ta spowodowana jest kwarantanną.

Komu przysługuje wynagrodzenie i zasiłek na czas kwarantanny

Aby móc otrzymać jakiekolwiek świadczenia podczas odbywania kwarantanny, konieczne jest spełnienie kilku wymogów formalnych. Przede wszystkim kwarantanna musi zostać nałożona na pracownika przez sanepid oraz, co jeszcze bardziej istotne – musi zostać zgłoszona pracodawcy. Kolejnym, równie istotnym czynnikiem jest konieczność bycia zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. W innym wypadku niemożliwe jest pobieranie jakichkolwiek świadczeń z tytułu choroby ale i kwarantanny, którą się przechodzi. Jeśli chodzi natomiast o przedsiębiorcę, to aby mógł on otrzymać zasiłek od ZUS na czas kwarantanny, musi opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz zgłosić się do ZUS w celu poinformowania o niezdolności do wykonywania pracy. Oświadczenie to może zostać dostarczone do ZUS w formie elektronicznej z wykorzystaniem portalu ZUS PUE. Wówczas należy wypełnić wniosek na druku ZAS-53. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie oryginału podpisanego oświadczenia.