Wyliczenie wynagrodzenia – jak wyliczyć własne zarobki?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Wyliczenie wynagrodzenia – jak wyliczyć własne zarobki?

Wynagrodzenie, które otrzymywać ma pracownik, zazwyczaj podawane jest w kwocie brutto. Tak samo wygląda sytuacja z wysokością wynagrodzenia na umowie o pracę, w jej treści również uwzględniana jest kwota brutto. Wiele osób ma problem z dokładnym wyliczeniem, jaka kwota wpłynie na ich konto. Warto wiedzieć, jak wyliczyć wynagrodzenie, żeby ustalić pensję zasadniczą.

Czym jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie to kwota należna pracownikowi, który w ramach stosunku pracy wykonał powierzone mu zadania. Za wynagrodzenie uznaje się wszystkie jego składniki oraz dodatkowe świadczenia przekazywane osobie zatrudnionej w związku z pracą. Według przepisów prawa wynagrodzenie powinno być wypłacane okresowo i regularnie, nie rzadziej niż co miesiąc, a termin i forma jego wypłacenia powinna być określona z góry. Kwota brutto znacząco różni się od kwoty, którą pracownik otrzymuje „na rękę”. Dobrą informacją dla pracowników jest fakt, że rokrocznie wynagrodzenie minimalne jest podwyższane, co powoduje, że osoba zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin nie może otrzymać mniejszego wynagrodzenia niż określone w ustawie.

Jak wyliczać wynagrodzenie przy oskładkowaniu dodatkowych składników?

W skład wynagrodzenia brutto wchodzi nie tylko pensja zasadnicza, ale także premie, wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop, dodatki czy wynagrodzenie za nadliczbowe godziny pracy. Od takich dodatkowych składników wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek odliczyć składki ZUS. Jednakże nie każdy z dodatków podlega oskładkowaniu. Obowiązek ten nie dotyczy m.in.: odpraw rentowych i emerytalnych, diet i zwrotów kosztów podróży służbowych, nagród jubileuszowych, świadczeń przyznawanych przez pracodawcę w celu podniesienia kwalifikacji, odprawy, odszkodowania i rekompensaty.

Składki potrącane od wynagrodzenia brutto

By ustalić ostateczny kształt wynagrodzenia netto, od wynagrodzenia brutto należy odjąć szereg składek. Część z nich pokrywana jest przez pracodawcę, jednak część jest opłacana przez pracownika. Aby ułatwić sobie wyliczanie, można skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń dostępnych w Internecie. Stawki procentowe składek na ubezpieczenie społeczne to:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne:

stopa procentowa: 19,52%,

pokrywa pracownik: 9,76%,

pokrywa pracodawca: 9,76%.

  • składka na ubezpieczenie rentowe:

stopa procentowa: 8%,

pokrywa pracownik: 1,5%,

pokrywa pracodawca: 6,5%.

  • składka na ubezpieczenie chorobowe:

stopa procentowa: 2,45%,

pokrywa pracownik: 2,45%,

pokrywa pracodawca: -

  • składka na ubezpieczenie wypadkowe:

stopa procentowa: 1,67%,

pokrywa pracownik: -

pokrywa pracodawca: 1,67%.

Dodatkowo, wyliczając wynagrodzenie, należy również potrącić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku pracowników zatrudnionych w niskim wymiarze godzin, składka zdrowotna może być ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczka na podatek dochodowy – kolejny krok wyliczania wynagrodzenia

Ostatnim krokiem do wyliczenia wynagrodzenia netto jest odjęcie od wynagrodzenia brutto podatku dochodowego. Aby ustalić zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu pracownika trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów uzyskania przychodu jest stałą kwotą zależną od miejsca zamieszkania pracownika. Dla pracownika miejscowego to 250 zł, natomiast dla dojeżdżającego 300 zł.

Następnie należy przemnożyć uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową, tj. 17% lub 32%, a od otrzymanej wartości odjąć kwotę wolną od podatku. Podatek powinien zostać pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. W ten sposób otrzymuje się należną zaliczkę na podatek.

Dzięki licznym programom księgowym wyliczanie wynagrodzenia rzadko odbywa się już ręcznie. Tworzona jest elektroniczna lista płac, która obejmuje wynagrodzenia wszystkich pracowników.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News