Wniosek o urlop ojcowski – co trzeba wiedzieć?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Wniosek o urlop ojcowski – co trzeba wiedzieć?

Komu i kiedy przysługuje urlop ojcowski? Jaki jest jego wymiar? Co powinien zawierać wniosek o ten urlop ? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w artykule.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje jedynie ojcu dziecka, nie ma możliwości, aby mogła skorzystać z tego przywileju inna osoba. Pracownik, który chciałby skorzystać z urlopu, powinien dopełnić formalności i dostarczyć pracodawcy wniosek o urlop ojcowski w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski przyznawany jest na okres 14 dni i może być wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie dwóch częściach, każda z nich musi wynosić tydzień. Urlopu ojcowskiego nie można wybrać później niż:

 • do upływu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy,
 • do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 7,
 • do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka do lat 10, gdy odroczono wobec niego obowiązek szkolny.

UWAGA! Wniosek o urlop ojcowski jest jednym z dokumentów wysyłanych do ZUS w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Podpisany przez pracodawcę stanowi bowiem potwierdzenie jego udzielenia.

Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o urlop ojcowski?

W myśl Kodeksu pracy wniosek o urlop ojcowski wymaga formy pisemnej i powinien zawierać następujące dane:

 • miejscowość i datę założenia wniosku,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o udzielenie urlopu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • wymiar urlopu,
 • datę początkową i końcową urlopu,
 • podpis pracownika.

We wniosku o urlop ojcowski można również umieścić adnotację o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Pozwoli to uniknąć obowiązku sporządzenia odrębnego oświadczenia, które jest niezbędne, gdy rodzice starają się o wypłatę świadczeń z ZUS.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News