Wniosek o interpretację podatkową – miejsce i forma składania, opłaty
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Wniosek o interpretację podatkową – miejsce i forma składania, opłaty

Prawo podatkowe bywa zawiłe, a jak mówi znana zasada, nieznajomość prawa nie zwalnia od przestrzegania go. Co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni wykładni? By zrozumieć konkretne przepisy i sprawdzić, czy stosowane są w sposób właściwy, możliwe jest złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową. Rozwianie wątpliwości i rzetelna informacja z pewnością pozwolą uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego stosowania przepisów.

Kto może skorzystać z usługi i gdzie złożyć wniosek?

Indywidualna interpretacja podatkowa jest informacją, która udzielana jest przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja daje odpowiedź na różne zapytania dotyczące prawa podatkowego może to być np. informacja, czy podatnik w zgodzie z prawem korzysta z konkretnych ulg, czy może korzystać z nich w przyszłości, czy właściwie dokonuje rozliczeń. Wniosek o wydanie interpretacji może zostać złożony przez:

  • osobę fizyczną,
  • osobę prawną np. spółkę z o.o.,
  • inny podmiot np. stowarzyszenie lub spółkę cywilną.

Z wnioskiem o taką interpretację wystąpić może jedna lub kilka osób zainteresowanych. Zanim jednak wniosek zostanie złożony, warto skorzystać z internetowej wyszukiwarki interpretacji, które zostały już wydane. Istnieje możliwość, że w systemie tym został już zamieszczony i zinterpretowany analogiczny przypadek. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku.

Interpretacje podatkowe wydawane są w imieniu Ministra Finansów poprzez Krajową Informację Skarbową i to do niej właśnie należy skierować wniosek. Może zostać on złożony osobiście, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP i podpisany profilem zaufanym.

Co zrobić, by uzyskać interpretację podatkową?

  • złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Niezbędne jest, by osoba składająca wniosek jak najdokładniej opisała problem w nim poruszany, tak by został on zinterpretowany w sposób właściwy, należy również wskazać własne stanowisko w poruszonej sprawie. Konieczne jest też jednoczesne złożenie oświadczenia, że przedstawiany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową czy celno-skarbową i że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek odnośnie kwestii, która jest już objęta postępowaniem kontrolnym, wydana interpretacja nie będzie miała mocy.

  • sprawdzenie wniosku przez urząd

Jeżeli we wniosku nastąpią pomyłki lub wnioskujący nie uzupełni wymaganej dokumentacji, urząd wzywa do poprawienia błędów w określonym terminie wynoszącym 7 dni. W przypadku braku poprawy błędów, interpretacja podatkowa nie zostanie wydana.

Oczekiwanie na termin wydania interpretacji wynosi 3 miesiące, jednak nie wlicza się do niego czas między wezwaniem do uzupełnienia błędów a ich uzupełnieniem przez wnioskodawcę.

  • uzyskanie interpretacji podatkowej

Otrzymasz zwrotną informację zawierającą wyczerpujący opis sytuacji oraz ocenę stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. W przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie właściwego sposobu postępowania wraz z uzasadnieniem prawnym.

  • możliwość odwołania

Wydana indywidualna interpretacja podatkowa podlega kontroli sądowej. Jeśli wnioskodawca chce zaskarżyć daną interpretację, ma możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy złożyć za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. Zmiana interpretacji po złożeniu odwołania może nastąpić w ciągu 30 dni.

Opłaty związane z wnioskiem o interpretację podatkową

W przypadku złożenia wniosku o rozstrzygnięcie jednego problemu, opłata wynosi 40 zł. Jeśli zaś we wniosku opisywanych jest więcej problemów lub wniosek składany jest przez większą ilość osób, opłata wzrasta np. wniosek składa 5 osób, opłatę mnoży się razy 5, wniosek dotyczy 3 problemów, opłatę mnoży się razy 3. Konieczne jest uregulowanie obowiązującej opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli osoba, której dotyczy wniosek, działa przez pełnomocnika, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, chyba że pełnomocnikiem jest mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwo. Wówczas opłata ta nie obowiązuje.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News