Ustawa o podatku od spadków i darowizn – najważniejsze informacje
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 21 Stycznia 2021

Ustawa o podatku od spadków i darowizn – najważniejsze informacje

Przekazanie spadku lub darowizny obwarowane jest wieloma przepisami, które w dokładny sposób regulują kwestie podatkowe. Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa wielkości opłat według różnych stopni spowinowacenia lub spokrewnienia między osobami oraz opisuje inne procedury dotyczące przekazywania spadków i darowizn.

Za co należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Według przepisów ustawy podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem: dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania i służebności.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Ustawa dokładnie określa też, w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy:

 • przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku,
 • przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą ich wykonania,
 • przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia,
 • przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego,
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci wkładcy,
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego,
 • przy nabyciu w drodze darowizny,
 • przy nabyciu z polecenia darczyńcy – z chwilą wykonania polecenia,
 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności – z chwilą zawarcia umowy lub ugody lub uprawomocnienia orzeczenia sądu,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty i użytkowania.

Czym jest darowizna?

Darowizna jest przekazaniem konkretnego przedmiotu, praw lub udziałów przez darczyńcę na rzecz wybranej osoby, bez otrzymania w zamian korzyści majątkowych. Jest uszczupleniem majątku darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej. Zarówno po stronie darczyńców, jak i obdarowanych stać może więcej niż jedna osoba. Oświadczenie darczyńcy o planowanej darowiźnie pod rygorem nieważności musi być złożone w formie aktu notarialnego.

Czym jest spadek?

Spadek definiowany jest jako ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego spadkobierców na drodze dziedziczenia. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia. Spadkobiercą nie może być osoba, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, wyjątek stanowi poczęte, a nienarodzone jeszcze dziecko. Nie może to być to także osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje, chyba że jest to ustanowiona w testamencie fundacja, która do 2 lat zostanie wpisana do KRS.

Jakie są grupy podatkowe od spadku i darowizny?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn dokładnie opisuje również grupy podatkowe, według których regulowany jest podatek od darowizny. Wysokość podatku uzależniona jest od stopnia spokrewnienia lub spowinowacenia darczyńcy z osobą obdarowaną. Wyróżnione zostały cztery grupy, każda z przypisaną kwotą wolną od podatku i wysokością podatku.

Grupa 0 – małżonek, rodzeństwo, zstępni, wstępni, macocha, ojczym, pasierb – brak podatku niezależnie od wysokości przekazanej darowizny i spadku. Od października w myśl nowowprowadzonych przepisów za zstępnych uważa się też osoby przebywające w domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Adekwatnie za wstępnych uważa się osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzące placówkę opiekuńczą.

Grupa 1 – grupa 0 oraz teściowie, zięć, synowa – kwota wolna od podatku 9 637 zł.

Grupa 2 – rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych – kwota wolna od podatku 7 276 zł.

Grupa 3 – pozostałe osoby – kwota wolna od podatku – 4902 zł.

Wyodrębniona z grupy 1 grupa 0 jest zwolniona z płacenia podatku, w momencie gdy darowizny, które otrzymała od tej samej osoby w ciągu 5 lat, nie przekraczają kwoty 9 637 zł lub gdy ta kwota zostanie przekroczona, ale w ciągu 6 miesięcy fakt otrzymania darowizny zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego. Zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego.

Ile wynosi podatek od spadku i darowizny?

Podatek od spadku i darowizny wyliczany jest od nadwyżki nad kwotą wolną od podatku charakteryzującą każdą z grup podatkowych:

Grupa 1

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 3% podatku,
 • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Grupa 2

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 7% podatku,
 • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Grupa 3

 • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 12% podatku,
 • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

W jaki sposób dziedziczy się spadek?

Przekazanie spadku może odbyć się z mocy ustawy lub przez testament pozostawiony przez zmarłego. Jeśli osoba, która odeszła, nie zostawiła po sobie takiego dokumentu, wówczas spadek przekazywany jest osobom według przepisów. Jako pierwsi prawo do ustawowego dziedziczenia mają dzieci osoby zmarłej oraz jej małżonek.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News