BiznesINFO.pl
office-625892 960 720

www.pixabay.com

Usługi szkoleniowe bez VAT

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Przepisy dotyczące korzystania ze zwolnień z VAT wciąż przysparzają polskim podatnikom wiele problemów. Dotyczy to także usług szkoleniowych. Organizacja, świadcząca takie usługi, musi raz za razem, w stosunku do każdego z uczestników ustalać, czy zwolnienie takie może mieć zastosowanie. W artykule przyjrzymy się, w jakich przypadkach firmy prowadzące usługi szkoleniowe mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT.

Usługi szkoleniowe zwolnione z VAT

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535U)) ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez:
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)), w zakresie kształcenia i wychowania
uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

Zwolnione z VAT są również usługi szkoleniowe (usługi prywatne) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym oraz wyższym. Ze zwolnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków.

Szkolenia w ramach kształcenia zawodowego

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub usługi przekwalifikowania zawodowego. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania dotyczą nauczania, które jest bezpośrednio związane z branżą lub zawodem i pozwala na rozpoczęcie pracy zarobkowej w zakresie jakiego dotyczyło szkolenie lub rozwój umiejętności i kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywanego takiego zawodu.

Oprócz tego należy spełnić co najmniej jeden poniższych warunków:
szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (np. szkolenie bhp)
szkolenie jest świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów ze zwolnienia mogą skorzystać również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (np. unijnych).

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż określenie - finansowane - może dotyczyć szkolącego, który otrzymuje środki publiczne, jak i nabywcy, który płaci za szkolenie ze środków publicznych.

Jeżeli zostanie spełniony jeden powyższych warunków, to taki rodzaj usług będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Jeżeli jednak podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, może on wybrać zwolnienie podmiotowe. Z takiego zwolnienia może skorzystać podatnik, którego wartość przychodów netto ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Jeżeli działalność nie była prowadzona cały rok, limit ten należy określić proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Jeżeli jednak podatnik nie spełnia żadnego z powyższych warunków, zobligowany jest do opodatkowania przychodów podatkiem VAT.

Wiele polskich firm ponosi wydatki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich pracowników. Często w takich sytuacjach pada pytanie jaką stawką VAT objęte powinno być dane szkolenie. Zwłaszcza, iż w naszym prawie są nieco skomplikował kwestie związane z naliczeniem VAT od usług szkoleniowych i kursów zawodowych. Dlatego warto, aby przedsiębiorca rozeznał się w sprawie i, jeśli to możliwe, skorzystał z przysługujących mu ulg.


Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >