Urlop wypoczynkowy. Ile dni urlopu ma pracownik? Jak złożyć wniosek?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 15 Listopada 2020

Urlop wypoczynkowy. Ile dni urlopu ma pracownik? Jak złożyć wniosek?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na etat? Kiedy do dyspozycji jest 20, a kiedy 26 dni urlopu? Jaki dokument potrzebny jest do przeliczenia przysługujących pracownikowi dni urlopu? Ile dni urlopu na żądanie jest do dyspozycji pracownika? Oto wszystkie niezbędne informacje na temat liczby dni urlopu, które przysługują pracownikom.

Ile dni urlopu? Urlop wypoczynkowy. Podstawowe informacje

Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. To, ile dni urlopu przysługuje danemu pracownikowi, jest uzależnione od czasu zatrudnienia i stażu. Przepisy regulujące kwestie urlopów są zamieszczone w Kodeksie pracy. Do dyspozycji pracowników jest 20 lub 26 dni urlopu.

Art. 154 § 1 Kodeksu pracy jasno precyzuje, ile dniu urlopu mogą wykorzystać pracownicy. Co ważne – dotychczasowy staż pracownika musi zostać udokumentowany na świadectwach pracy.

Ile dni urlopu. Jak obliczyć liczbę wolnych dni?

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony przynajmniej 10 lat.

Uwaga! Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Wiele osób zastanawia się, ile dni urlopu mają do dyspozycji pracownicy zatrudnieni na niepełny etat. W tym przypadku przysługuje proporcjonalnie zmniejszona liczba dni urlopu, co oznacza, że osoba pracująca na pół etatu może wykorzystać 10 lub 13 dni urlopu. Dział kadr podczas obliczania dni urlopu przysługujących pracownikowi musi pamiętać, że niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia.

Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom spędzonym w pracy. Liczba dni urlopu przysługująca pracownikom może być przeliczona na następującą liczbę godzin:

 • 160 godzin – jeśli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat,
 • 208 godzin – jeśli pracownik jest zatrudniony więcej niż 10 lat.

Ile dni urlopu? Urlop wypoczynkowy a poziom wykształcenia

Mamy dobrą informację dla absolwentów szkół, akademii i uniwersytetów, którzy zastanawiają się, ile dni urlopu mogą wykorzystać. Obliczając liczbę przysługujących dni urlopu wypoczynkowego, do stażu pracy wlicza się również okres wykształcenia, który jest zależny od rodzaju szkoły:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, lecz nie więcej niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas nauki, ale nie więcej niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Ile dni urlopu? Pierwszy urlop pracownika

Kodeks pracy precyzuje, ile dni urlopu ma do dyspozycji pracownik podejmujący pierwsze zatrudnienie w życiu. Nowy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po zakończeniu każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 dni urlopu, który przysługiwałby po przepracowaniu pełnego roku. Co ważne, aby poprawnie obliczyć, ile dni urlopu może wykorzystać pracownik, należy brać pod uwagę nie miesiąc kalendarzowy, lecz miesiąc pracy. Należy również uwzględnić pierwszy dzień pracy oraz wszelkie usprawiedliwione nieobecności w pracy, na przykład zwolnienia lekarskie. Uwaga! Pracodawcy mają możliwość zatrudniania nowych pracowników w różnych dniach danego miesiąca. Bardzo ważnym jest uwzględnienie tych różnic podczas wyliczania, z ilu dni urlopu może skorzystać pracownik. Dział kadr musi też pamiętać, że podczas wskazywania liczby dni urlopu w pierwszym roku, inaczej niż w przypadku pracy na niepełny etat, nie należy zaokrąglać urlopu do pełnego dnia.

Ile dni urlopu? Prawo do kolejnego wypoczynku. Kiedy?

Pracownik ma prawo do kolejnego urlopu w każdym następnym roku kalendarzowym zatrudnienia, który przypada rok po pierwszym w życiu podjęciu pracy. To, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w kolejnym roku, zależy od daty. Jeśli 1 stycznia pracownik nadal jest zatrudniony w firmie, to właśnie tego dnia otrzymuje uprawnienia urlopowe.

Uzyskując prawo do kolejnego urlopu, pracownik otrzymuje całą pulę dni urlopowych do wykorzystania „z góry”. W zależności od stażu pracy osoba zatrudniona może skorzystać z 20 lub 26 dni urlopu.

Uwaga! Pracownik nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, jeśli w dniu 1 stycznia przebywa na urlopie bezpłatnym, ponieważ wówczas wzajemne prawa i obowiązki stron ulegają zawieszeniu.

Ile dni urlopu? Jak wypełnić wniosek?

Aby precyzyjnie wskazać, ile dni urlopu chce wykorzystać w danym okresie pracownik, kluczowe jest poprawne wypełnienie wniosku o urlop. Sam dokument ma bardzo prostą formę, która nie jest dokładnie sprecyzowana, lecz musi zawierać kilka niezwykle istotnych zapisów. Wniosek o urlop musi zawierać:

 • dane pracownika (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko),
 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane firmy,
 • dane osoby, do której kierowany jest wniosek (zazwyczaj jest to bezpośredni przełożony).

Uwaga! Wypełniając wniosek o urlop należy koniecznie wskazać, za jaki rok kalendarzowy pracownik chce otrzymać wolne dni. Niekiedy zdarza się, że osoba zatrudniona na etacie ma do wykorzystania jeszcze dni urlopu z poprzedniego roku. Warto sprawdzać na bieżąco, ile dni urlopowych mamy do dyspozycji. Niewykorzystany urlop przedawnia się z upływem trzech lat!

Ile dni urlopu? Urlop na żądanie a urlop wypoczynkowy

W związku z nagłymi, niemożliwymi do przewidzenia sytuacjami pracownicy mają do dyspozycji dodatkowe cztery dni urlopu na żądanie. Uwaga! Te dni urlopu nie stanowią dodatkowej puli wolnych dni, w ramach urlopu na żądanie można jedynie wykorzystać dni przysługujące pracownikowi z tytułu urlopu wypoczynkowego. Osoba zatrudniona na etacie może wykorzystać w tym celu 4 dni niezależnie od stażu pracy. Konieczność wzięcia urlopu na żądanie musi być zgłoszona najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Uwaga! Pracownik powinien pamiętać, że urlop na żądanie – mimo sugerującej to nazwy – nie oznacza, iż pracownik może skorzystać z tego prawa niezależnie od okoliczności. Konieczna jest jeszcze zgoda pracodawcy na wykorzystanie wolnego we wskazanym, konkretnym dniu. Pracownik musi zatem liczyć się z odmową pracodawcy, gdy takie działanie uzasadnione jest ważnymi interesami zakładu pracy. Przepisy nie precyzują sposobu, w jaki pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie. Bardzo ważne jest, by skutecznie powiadomić przełożonego. Można to uczynić w formie pisemnej, ustnej, mailowej czy przez telefon. Uwaga! Brak skutecznego powiadomienia pracodawcy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia, czyli tzw. „dyscyplinarką”.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News