BiznesINFO.pl
woman-1836601 640

https://pixabay.com/photos/woman-paddle-kayak-canoe-kayaking-1836601/

Urlop dla poratowania zdrowia - kto i kiedy może z niego skorzystać?

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Przedstawicielom niektórych grup zawodowych przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Ten rodzaj urlopu jest szczególnie popularny wśród nauczycieli. Na czym właściwie polega urlop dla poratowania zdrowia? Kto i kiedy może z niego skorzystać?

Czym jest urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia jest często określany jako urlop zdrowotny. Jest to szczególny rodzaj płatnego urlopu, który przysługuje określonym grupom zawodowym. Z urlopu dla poratowania zdrowia najczęściej korzystają nauczyciele. Przysługuje on na podstawie Karty Nauczyciela.

Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Jak już wspominaliśmy, urlop dla poratowania zdrowia przysługuje m.in. nauczycielom. Przedstawiciele innych zawodów również mogą z niego skorzystać, lecz kwestia ta jest regulowana przez odrębne przepisy.

Przykładowo nauczyciele akademiccy mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku sędziów jest to art. 93 Ustawy o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 roku, a prokuratorów - Ustawy o prokuraturze z 28 stycznia 2016 roku. Kolejną grupą zawodową, której przysługuje urlop dla poratowania zdrowia, są inspektorzy pracy, co wynika z art. 52 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 roku.

Urlop dla poratowania zdrowia jest oczywiście płatny. Warunki, jakie należy spełnić, a także długość urlopu zdrowotnego została określona indywidualnie dla każdej grupy zawodowej. Przykładowo nauczyciele mogą pójść na urlop nawet na cały rok (od września do sierpnia), z kolei w przypadku sędziów nie może on przekroczyć 6 miesięcy.

Warto dodać, że przedstawiciele innych grup zawodowych, które nie zostały wymienione w przepisach, również mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia - oczywiście ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje tylko i wyłącznie pracodawca.

Urlop dla poratowania zdrowia - jakie warunki musi spełnić nauczyciel?

1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostały zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia. Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela, pracownikowi przysługuje możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego po 7 latach nieprzerwanej pracy w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciel musi być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Okres siedmioletniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli
nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. Okres siedmioletniej pracy w szkole uzasadniający prawo do urlopu dla poratowania zdrowia powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu.

Należy podkreślić, że urlop dla poratowania zdrowia jest obecnie przyznawany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy. Pracownik musi zatem posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy. Decyzję w sprawie przyznania urlopu zdrowotnego wydaje dyrektor szkoły. Również
on wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - ile trwa i jakie przysługuje wynagrodzenie?

Urlop dla poratowania zdrowia w przypadku nauczycieli, po spełnieniu wszystkich warunków, może trwać przez cały rok. W całym okresie swojego zatrudnienia, pracownik może wykorzystać urlop zdrowotny przez maksymalnie 3 lata. Kolejny urlop może zostać udzielony nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

W okresie przebywania na urlopie zdrowotnym nauczycielowi przysługuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat i inne świadczenia pracownicze, w tym dodatek związany z zatrudnieniem na terenach wiejskich.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >