BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Urbanizacja - co to? Wyjaśniamy proces urbanizacji

1 Lipca 2019

Autor tekstu:

Paulina Musianek

Udostępnij:

Urbanizacja - co to, na czym polega proces urbanizacji i z czym się wiąże? Urbanizacja to proces zwiększania się udziału ludności zamieszkałej w miastach oraz zwiększania się powierzchni zajmowanej przez miasta.

Urbanizacja - co to takiego? Według Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych połowa ludności świata mieszka już w miastach, a szacuje się, że do 2050 r. aż dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich. Urbanizacja to nic innego jak zwiększanie się obszarów miejskich.

Urbanizacja - co to takiego?

Proces urbanizacyjny polega na przemieszczaniu się ludności z terenów wiejskich do miast i miasteczek. Obszary miejskie są gęściej zaludnione i oferują swoim mieszkańcom większe możliwości rozwoju w postaci lepiej płatnych miejsc pracy i większej różnorodności możliwości zatrudnienia, a także lepszej edukacji czy opieki zdrowotnej. Większość krajów rozwijających się doświadcza procesu urbanizacji, zwłaszcza gdy zaczyna rezygnować z rolnictwa i koncentruje sie na usługach. Miasta stają się ośrodkami handlu i kultury, a coraz więcej ludzi wyprowadza się z obszarów wiejskich, aby uzyskać dostęp do niektórych z tych korzyści społecznych i finansowych.

Proces urbanizacyjny

Urbanizacja to nie tylko zjawisko ostatnich czasów, ale wieloletnia transformacja terenów zamieszkałych przez ludzi oraz proces zastępowania kultury wiejskiej przez kulturę miejska. Zwykle przyczynia się to do przekształcenia gruntów do użytku rolniczego w nieruchomości komercyjne; instytucje wsparcia społecznego i gospodarczego, transport i budynki mieszkalne. 

Możemy wyróżnić cztery rodzaje urbanizacji:

  • przestrzenna (powstawanie nowych miast i przestrzenny rozwój już istniejących),

  • demograficzna (wzrost liczby ludności w mieście, migracje ze wsi do miast),

  • społeczna (rozprzestrzenianie się tzw. miejskiego stylu życia),

  • ekonomiczna (zwiększenie odsetka ludności pracującej w zawodach pozarolniczych).

Urbanizacja jest ściśle związana z modernizacją, industrializacją i socjologicznym procesami. Termin urbanizacja często reprezentuje poziom rozwoju miast w stosunku do ogólnej populacji, a także tempo, w jakim populacja miejska rośnie.

Proces urbanizacji w sensie statystycznym przedstawia wskaźnik urbanizacji. Jest to odsetek ludności mieszkającej w miastach w stosunku do całkowitej populacji w jakimś regionie. Z reguły, im wyższy wskaźnik urbanizacji, tym kraj jest lepiej rozwinięty gospodarczo, chociaż oczywiście występują wyjątki od tej zasady, zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej.

Problemy związane z urbanizacją

Przewiduje się, że proces ten będzie nasilał się w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zwiększając liczbę miast do rozmiarów niespotykanych zaledwie sto lat wcześniej. Nie można zapominać o problemach, które wiążą się z urbanizacją, takimi jak ubóstwo, degradacja środowiska, słaba jakość powietrza i wody, niedostateczna dostępność wody czy problemy z usuwaniem odpadów. Odpowiednie planowanie miejskie będzie kluczowe w zarządzaniu tymi i innymi trudnościami, gdy obszary miejskie na świecie będą coraz bardziej się rozrastać.

Podobne artykuły

BiznesInfo

Polska i świat

Katastrofa samolotu w Lubuskim. Nieoficjalnie: nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
pixabay, kasjanf

Polska i świat

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Horała: Tylko w trzech przypadkach

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Za wykroczenie skarbowe kara nawet 14 tys. zł. Nowe prawo już obowiązuje

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Jak przekonać seniorów do późniejszego przejścia na emeryturę? Rząd ma plan i nie zawaha się go użyć

Czytaj więcej >
Jochen Tack/EAST NEWS

Polska i świat

Koronawirus na polu szparagów w Niemczech. Polacy pilnowani przez ochronę

Czytaj więcej >
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 04.05.2021. 29. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmowal sie rzadowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobow wlasnych Unii Europejskiej. N/z: minuta ciszy dla Bronislawa Cieslaka

Polska i świat

Sondaż parlamentarny. KO z najgorszym wynikiem w historii, PiS wygrywa

Czytaj więcej >