BiznesINFO.pl > Andrzej Duda

Andrzej Duda

EN 01507131 0038 1
22.03.2022 09:32 Prezydent powołał nowych członków RPP

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 r. powołał z dniem 21 lutego br. Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prezydent wręczył w piątek 18 lutego akt powołania do Rady Polityki Pieniężnej Ireneuszowi Dąbrowskiemu oraz Henrykowi Wnorowskiemu. Zastąpią oni Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza, których kadencja upływa 20 lutego. W skład RPP wchodzi jej Przewodniczący - prezes NBP - oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka RPP trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego sprawowania urzędu. Prezydent @AndrzejDuda powołał Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej. pic.twitter.com/ahIGdDtM2p— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 18, 2022

EN 01512092 0009
22.03.2022 09:31 Prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Chodzi o sytuację na Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda zwołał na wtorek na godz. 13 posiedzenie Rady Gabinetowej; tematem posiedzenia będzie sytuacja na Ukrainie – zapowiedziała Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Minister przekazała, że posiedzenie Rady odbędzie się w Pałacu Prezydenckim i będzie miało charakter niejawny. Zapowiedziała również, że po posiedzeniu Rady odbędzie się briefing Prezydenta Andrzeja Dudy.Zgodnie z art. 141. Konstytucji w sprawach szczególnej wagi Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Jak czytamy na stronie KPRP, Rada stanowi forum współpracy władzy wykonawczej umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska.

EN 01435691 0034
22.03.2022 09:31 Prezydent podpisał ustawę dotyczącą egzekucji z majątku rolnika

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego – poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta.Celem ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jest usunięcie barier prawnych związanych z ustanowieniem zabezpieczeń środków finansowych udzielanych przez instytucje finansowe podmiotom prowadzącym gospodarstwa rolne – informuje kancelaria prezydenta.Ustawa wprowadza zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, która polega na dodaniu przepisu art. 8295, zgodnie z którym, w przypadku równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzanego przez dłużnika, nie będą miały zastosowania wyłączenia spod egzekucji określone w art. 8291– 8294 k.p.c., jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.Nowela została zgłoszona przez Senat, uzupełnia ustawę z grudnia ub. r., która wyłączyła spod egzekucji zwierzęta i rzeczy ruchome potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zadłużonego rolnika. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

EN 01510642 0043
22.03.2022 09:31 Niemieckie media: Projekt Dudy próbą odwrócenia uwagi

Projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym prezydenta Andrzeja Dudy to próba odwrócenia uwagi – ocenia komentatorka „Sueddeutsche Zeitung”. Polskim władzom chodzi tylko o pieniądze z Brukseli – czytamy. Według Viktorii Grossmann z „Sueddeutsche Zeitung” polski prezydent ma rację. Powiedział, że Polska potrzebuje spokoju, spokoju i pokoju z Unią Europejską, ponieważ w czasie międzynarodowego kryzysu trzeba wspólnie stać jako 'jedna siła. Chodzi o złożony przez Andrzeja Dudę projekt o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Andrzej Duda podkreślił, że w jego ocenie ustawa może pozwolić zamknąć zasadnicze dla Polski sprawy. Według Grossmann działanie prezydenta Dudy to dowód na to, że UE użyła właściwego środka nacisku. „Prezydent Polski zdaje się jednak nie doceniać Unii. Jego projekt nie uspokoi Komisji (Europejskiej)” – zauważa niemiecka dziennikarka.– Jeśli Duda pragnie pokoju z Brukselą, musi wydać walkę własnemu rządowi – podsumowuje Viktoria Grossmann w weekendowym wydaniu „Sueddeutsche Zeitung”.

EN 01402696 0099
22.03.2022 09:31 Nowela ustawy o przetwarzaniu danych pasażera podpisana przez prezydenta

Według rządu celem nowelizacji jest "rozłożenie w czasie procedury nakładania kar na linie lotnicze za naruszenie obowiązku przekazywania tych danych do Straży Granicznej."Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera – informację przekazała w czwartek 3 lutego Kancelaria Prezydenta. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że celem nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera jest: „wprowadzenie uregulowań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków finansowych dla przewoźników lotniczych wynikających z grożących im kar za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych PNR przez stworzenie prawnych uwarunkowań umożliwiających rozłożenie w dłuższym czasie możliwości nakładania przedmiotowych kar oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych – czytamy w komunikacie.

Biznesinfo-wazne
22.03.2022 09:31 Andrzej Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Złożył projekt ustawy

Składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym – oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda. – Ręka wyciągnięta z tym projektem do posłów ma dać rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania KPO, bo jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej – powiedział prezydent.– Proponuję, żeby Izba ta została zlikwidowana, aby sędziowie, którzy dziś w tej Izbie orzekają, którzy zostali do niej powołani, mieli zgodnie z polską konstytucją możliwość, stworzoną przez I Prezesa SN, przejścia do wybranej przez nich innej Izby w SN, aby mieli także możliwość przejścia - jeżeli tak wybiorą - w stan spoczynku, bo taką możliwość przewiduje konstytucja – powiedział prezydent Duda. Podkreślił jednak, że liczy, iż sędziowie z Izby Dyscyplinarnej pozostaną w Sądzie Najwyższym.

IMG 20220203 125712
22.03.2022 09:31 Wniosek o paszport przez internet. Ustawa o dokumentach paszportowych z podpisem prezydenta

Dnia 1 lutego 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Zakłada ona utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych i uruchomienie w związku z tym nowych e-usług, takich jak możliwość cyfrowego wnioskowania o paszport. Nowy rejestr sprawi m.in., że nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Po zmianach wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik paszportowy, a obywatel będzie się podpisywał cyfrowo. "Przyjęta regulacja określa ramy prawne budowanego, nowego, scentralizowanego Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi w całości funkcjonujący dotychczas Paszportowy System Informacyjny (PSI). Nowy system po wdrożeniu nie tylko da możliwość uproszczenia procesu realizacji spraw paszportowych obywateli polskich, ale także udostępnieni nowe usługi dla obywatela. Dla zapewnienia referencyjności Rejestru Dokumentów Paszportowych przepisy ustawy zakładają przeprowadzenie procesu migracji danych z Paszportowego Systemu Informacyjnego" – czytamy w komunikacie Kancelarii prezydenta.Na podstawie ustawy, uruchomione zostaną nowe e-usługi m.in. możliwość sprawdzenia ważności paszportu oraz możliwość zgłoszenia utraty dokumentu, skutkująca automatycznym unieważnieniem tego dokumentu. Obywatel będzie otrzymywał powiadomienia o zmianach statusu paszportu, np. zbliżającym się terminie utraty ważności. Rodzice będą mogli też złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 12. roku życia. Przepisy obniżą z 13 do 12 lat granicę wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem. "Ustawa wprowadza ponadto możliwość wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka czy złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka poprzez elektroniczne wyrażenie zgody przez jedno z rodziców i wysłanie tej zgody do organu paszportowego" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.Dokumenty paszportowe wydane przed dniem 27 marca 2022 roku zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

EN 01435691 0034 (1)
22.03.2022 09:31 Ustawa budżetowa na 2022 r. z podpisem Prezydenta

Dnia 1 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. – poinformowała w środę 2 lutego Kancelaria Prezydenta. Sejm odrzucił wszystkie poprawki senackie do budżetu, które zakładały m.in. przekazanie większych środków na NFZ (20 mld zł) czy na podwyżki dla pracowników służb mundurowych oraz nauczycieli. Planowane wydatki mają wynieść 521,8 mld zł. Dochody są szacowane na 491,9 mld zł. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc. W budżecie na 2022 r. zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500 plus, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową przeznaczone zostanie 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.Ustawa zakłada zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.W ustawie budżetowej ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 581.896.105 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 541.774.782 tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 40.121.323 tys. zł.

EN 01507131 0038 (1)
22.03.2022 09:31 Prezydent wnioskuje o drugą kadencję dla Adama Glapińskiego

Prezydent Andrzej Duda wnioskuje o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. To, czy obecny szef banku centralnego zostanie na stanowisku na drugą kadencję, zależy teraz od sejmowej większości. – Prezydent Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP. Wniosek w tej sprawie trafił do marszałek Sejmu. Prezydent przede wszystkim dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego, które zmierzały do ograniczenia gospodarczych efektów epidemii – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. W zeszłym roku Adam Glapiński otrzymał specjalną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za utrzymanie stabilności systemu bankowego w trakcie pandemii i wciąż cieszy się dużym poparciem prezydenta. Pierwsza kadencja prezesa Adama Glapińskiego kończy się 21 czerwca 2022 roku. Rozpoczęła się sześć lat wcześniej. Zgodnie z Konstytucją, na stanowisko prezesa banku centralnego może być wybrana osoba, która zostanie zgłoszona przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatura musi być następnie przyjęta przez Sejm. Prezes NBP może może być na stanowisku przez dwie kadencje.

EN 01435691 0035
22.03.2022 09:31 Prezydent podpisał ustawę obniżającą VAT na żywność, nawozy i gaz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą od 1 lutego do 31 lipca br. VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako element przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.Do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz zostaje obniżony z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc. Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 roku.

podpisuje
22.03.2022 09:31 Prezydent podpisał ustawę ws. rolniczego handlu detalicznego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. rolniczego handlu detalicznego – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z takiej działalności do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku. Dnia 19 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Jak podaje Kancelaria Prezydenta celem ustawy jest uwolnienie rolniczego handlu detalicznego.– Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r., dedykowaną rolnikom prowadzącym produkcję żywności w celu jej wprowadzenia na rynek na małą skalę. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę, i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny (takim jak np. sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego – czytamy w informacji KPRP. Podstawowym warunkiem jej prowadzenia jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Ustawa podpisana przez prezydenta podnosi kwotę przychodów z tej działalności zwolnioną z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł. Ponadto znosi limity żywności zbywanej w ramach RHD, a także zwiększa ilość punktów sprzedaży o sklepy, restauracje, stołówki. Zbywanie produktów roślinnych będzie możliwe na terytorium całego kraju.Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

EN 01507131 0038
22.03.2022 09:30 Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania 11 sędziów

W Monitorze Polskim ukazało się postanowienie prezydenta, w którym Andrzej Duda odmawia powołania sędziów przedstawionych mu przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Na liście są kandydaci do Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych okręgowych i WSA. Prezydent Andrzej Duda oddalił wniosek KRS dotyczący powołania 11 nowych sędziów – wynika z informacji zamieszczonej w Monitorze Polskim. Czterech ze wspomnianych sędziów miało trafić do Sądu Najwyższego. Z informacji wynika, że do sądów apelacyjnych w Warszawie i Rzeszowie nie trafią sędziowie: Agnieszka Łukaszuk, Grzegorz Miśkiewicz i Tomasz Wojciechowski, a do Sądu Okręgowego w Warszawie - Krzysztof Ptasiewicz i Piotr Raczkowski. Wojciech Buchajczyk nie uzyskał zgody prezydenta na orzekanie w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie zostanie natomiast Grzegorz Borkowski.Nominacji do stołecznego sądu okręgowego nie otrzymali sędziowie: Krzysztof Ptasiewicz i Piotr Raczkowski. Sędziowie, którzy nie zostaną powołani przez prezydenta, mogą odwołać się od tej decyzji. Tak było w przypadku połączonej skargi sześciu sędziów złożonej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Andrzej Iwanczuk/REPORTER
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał nowelę o lasach i ochronie przyrody, doprecyzowującą przepisy unijne

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, która stanowi reakcję na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia nieścisłości, dotyczących m.in. dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, poinformowała w poniedziałek 10 stycznia Kancelaria Prezydenta.Celem ustawy jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Czytamy w informacji podanej przez Kancelarię Prezydenta.W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzane zmiany są przede wszystkim rezultatem analiz praktycznych doświadczeń w stosowaniu przepisów ww. ustaw oraz mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów, usprawnienie podejmowanych działań i wyjaśnienie występujących wątpliwości.

EN 01435691 0008
22.03.2022 09:30 Prezydent odesłał do Sejmu ustawę o radiofonii i telewizji

Zgodnie z zapowiedzią złożoną 27 grudnia 2021 r., Prezydent Andrzej Duda skierował dziś do Sejmu weto do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – poinformowała w środę kancelaria prezydenta. Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję 27 grudnia 2021 roku w specjalnym oświadczeniu. - Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm czy też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego - powiedział wówczas prezydent Polski. O swoich wątpliwościach w sprawie "lex TVN" mówił już latem, kiedy pośrednio dał do zrozumienia, że zawetuje tę nowelizację. Andrzej Duda stwierdził, że ustawa naruszała kilka podstawowych zasad zapisanych w konstytucji, takich jak wolność gospodarcza czy pewność obrotu gospodarczego - to są takie najistotniejsze fundamenty dla każdego przedsiębiorcy i już to budziło wtedy zaniepokojenie pana prezydenta, o czym publicznie powiedział.

EN 01435691 0007 (2)
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o NBP. Jest też zarażony koronawirusem

Kancelaria pryzdenta przekazała w środę informację, że Andrzej Duda przeprowadził test na koronawirusa, który dał wynik pozytywny. Zgodnie z przepisami przebywa więc w izolacji, mimo to podpisał dzisiaj trzy ustawy. Jak informuje kancelaria wczoraj prezydent podpisał: Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy;Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

EN 01435691 0009 (4)
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał ustawę. Będą dodatki do emerytur dla dużej grupy zawodowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą dodatków dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej. Mogą liczyć na wyższe emerytury. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. została podpisana przez Andrzeja Dudę. Dokument reguluje dotychczasowe przepisy dotyczące funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewiduje także dodatki do emerytur dla strażaków.

EN 01435691 0007 (2)
22.03.2022 09:30 Opozycjoniści z czasów PRL dostaną 3 tys. zł. Prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda 27 grudnia 2021 r. podpisał ustawę o przyznaniu dodatku pieniężnego dla opozycjonistów i represjonowanych w czasach PRL. Wsparcie będzie wynosiło 3 tys. zł. W poniedziałek po świętach Bożego Narodzenia prezydent Andrzej Duda podpisał 8 ustaw, w tym o dodatku, który będzie przyznany działaczom antykomunistycznym. Dodatkowe świadczenie będzie polegało na jednorazowej wypłacie w wysokości 3 tys. zł. Jest to ustawa z 17 grudnia 2021, która reguluje procedurę wypłat świadczenia i ustala dokładnie, kto będzie uprawniony do skorzystania z pomocy. Świadczenie będzie wypłacane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a szef urzędu zadecyduje o tym, kto otrzyma pieniądze. Na świadczenie mogą liczyć także osoby niezamieszkujące na stałe w Polsce. Dodatkowe 3000 zł ma zostać wypłacone do 31 marca 2022 r.

02 Andrzej Duda briefing 20211227 PK024423
22.03.2022 09:30 Prezydent zawetował ustawę Lex TVN

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne – poinformował Prezydent Andrzej Duda.Mając zastrzeżenia do przepisów nowelizacji ustawy medialnej, rozważałem de facto dwa scenariusze: zwrócenie jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm czy też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego – mówił podczas dzisiejszego oświadczenia dla mediów i podkreślał – jako Prezydent RP muszę być ponad sporami i spoglądać na nie zdroworozsądkowo. Moim zadaniem jest działać tak, aby unikać sporów.– Jednym z argumentów była umowa o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych z USA, a także kwestia pluralizmu medialnego i wolności słowa. Nowela narusza też prerogatywy prezydenckie – wyjaśnił Andrzej Duda. – Jeśli zawarliśmy umowę, musimy jej dotrzymywać. Wtedy będziemy mogli mówić, że jesteśmy honorowym narodem – dodał. Prezydent ocenił, że ograniczenia możliwości posiadania udziałów lub akcji w podmiotach medialnych przez kapitał zagraniczny powinny być w Polsce wprowadzone, „ale powinny być wprowadzone na przyszłość”. – Dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju, w przyszłości, po wejściu przepisów w życie zainwestować. Wtedy będą oni wiedzieli, w jakich warunkach i na jakich warunkach tą inwestycje mogą prowadzić – doprecyzował. Podkreślił, że takie rozwiązania funkcjonują w wielu krajach. Przywołał przykład Francji, Hiszpanii, Niemiec i innych państw europejski, a także USA. – W każdym kraju demokratycznym takie ograniczenia są i mają uniemożliwić powstanie monopolów medialnych, ale też ograniczyć wpływy zagraniczne, bo każde państwo i każda władza państwowa kieruje się zdroworozsądkowymi zasadami interesu wlanego kraju i narodu – mówił Prezydent. – Apeluję, by Sejm przyjął odpowiednie rozwiązania ws. ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych w spółkach rynku medialnego, ale żeby zrobić to na przyszłość, w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych – podkreślił.

190107 sesja pad akd 0867
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał ustawę. Policja dostanie dużo więcej pieniędzy

Andrzej Duda podpisał ustawę o modernizacji służb mundurowych podległych pod MSWiA oraz Służby Więziennej. Szykują się podwyżki i wymiana sprzętu na nowszy. Ustawa wchodzi w życie już 1 stycznia 2022 r. Program modernizacji na lata 2022-2025 zakłada znaczne inwestycje w polskie służby mundurowe. Rząd przekieruje na doinwestowanie służb podległych pod MSWiA 10 mld zł, na Służbę Więzienną 1,9 mld zł. Z dokumentu opublikowanego na oficjalnej stronie prezydenta wynika, że Policja może liczyć na ponad 2,3 mld zł dofinansowania, Straż Graniczna na 841 mln zł, Państwowa Straż Pożarna na ponad 1 mld zł, a Służba Ochrony Państwa na 147 mln zł.

EN 01435691 0035 (1)
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał ustawę o wyrobach winiarskich. Ułatwi to życie małym producentom wina

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wyrobach winiarskich. Nowe przepisy zwalniają drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych placówek handlowych.Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wyrobach winiarskich. Jak czytamy w komunikacie celem ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, jest kompleksowa regulacja zagadnień związanych z produkcją i rynkiem wyrobów winiarskich.Ustawa o wyrobach winiarskich to nowa kompleksowa ustawa, która przejęła większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowała polskie prawo do przepisów UE. Ujednoliciła i uprościła wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej.

EN 01435691 0035 (1)
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, według której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest podmiotem upoważnionym do wykonywania w spółkach praw z udziałów i akcji wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. – Celem nowelizacji jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonywania ww. praw z akcji lub udziałów ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych. Wprowadzany jest również tryb przekazania wykonywania praw z akcji lub udziałów – przekazanie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia przesłanki niezbędności tej czynności dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Z dniem przejęcia przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, prawa z akcji lub udziałów staną się mieniem Skarbu Państwa niewchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – czytamy w komunikacie. Nowelizacja umożliwi przekazanie spółek rolnych pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma to pozwolić na utworzenie państwowego holdingu spożywczego, nad czym pracuje resort aktywów.Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa umożliwiono tworzenie lub przystępowanie do spółek prawa handlowego oraz posiadanie, obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach. Jednakże jeżeli jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych KOWR jest obowiązany przekazać temu ministrowi ww. akcje lub udziały. Obecnie w imieniu resortu rolnictwa nadzór nad spółkami rolnymi sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W gestii KOWR są 42 spółki, z czego osiem zostanie przekazanych pod nadzór MAP. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

EN 01373502 0001
22.03.2022 09:30 Prezydent podpisał ustawę przedłużającą ważność bonu turystycznego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która m.in. przedłuża ważność bonu turystycznego. Informację przekazała kancelaria prezydent. Według nowych przepisów, do końca września 2022 r. będzie można płacić za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne. Mowa o ustawie z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma w założeniu jej wnioskodawców stanowić jeden z elementów tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadzającej szereg rozwiązań regulacyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19 – głosi informacja podana przez kancelarię prezydenta. W noweli wprowadzono zmiany w ustawie z lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. – Mają one na celu w szczególności przesunięcie terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego. Wydłużenie z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 września 2022 r. terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego powinno stworzyć uprawnionym warunki do jego pełnego wykorzystania – czytamy. Nowela ma umożliwić także zachowanie ważności dokumentów marynarskich (dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej) do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Ważne
22.03.2022 09:29 Prezydent podpisał ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd

Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę czasowo obniżającą akcyzę na prąd i paliwa, oraz czasowo znoszącą podatek od sprzedaży detalicznej paliw – poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta RP.Ustawa przewiduje czasową obniżkę stawek akcyzy na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe - olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG już od 20 grudnia, obniżone stawki zmienią się 1 stycznia 2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców. Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. ustawa wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa przewiduje także, iż sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu będą zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach.

EN 01402696 0099 (2)
22.03.2022 09:29 Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą organizację III Igrzysk Europejskich Kraków 2023

Andrzej Duda podpisał ustawę umożliwiającą organizację III Igrzysk Europejskich Kraków 2023, których gospodarzem zostały Miasto Kraków, Województwo Małopolskie oraz Województwo Śląskie. Informację przekazała w piątek (17.12) kancelaria prezydenta.Ustawa wprowadza rozwiązania prawne, mające zapewnić efektywne działanie organizatorów w zakresie sprawnego przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia Igrzysk.– Nie tylko przyjadą do nas najznamienitsi sportowcy, ale dzięki Igrzyskom i tej ustawie, wiele obiektów sportowych i komunikacyjnych zostanie zmodernizowanych – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystego podpisania ustawy. Wskazał, że tak samo ważne, jak fakt, że w Polsce odbędzie się ważne i wielkie wydarzenia sportowe, jest to, iż na mocy zawartych w podpisanej ustawie przepisów będzie się odbywać modernizacja obiektów sportowych, które będą później użytkować polscy sportowcy i gościć będą kolejne imprezy.

EN 01402696 0099 (1)
22.03.2022 09:29 Ceny alkoholu i papierosów wzrosną od nowego roku. Wszystko przez jeden podpis prezydenta

Akcyza na alkohol i tytoń pójdzie w górę od nowego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada podniesienie stawek akcyzy.Kancelaria prezydenta podała informację, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada podniesienie stawek akcyzy m.in. na alkohol, papierosy i tytoń.Celem nowelizacji jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027. – Deklarowanym celem ustawy jest: „realizowanie zadań RM w zakresie polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych i ich substytutów oraz zniwelowanie skutków inflacji, jaka w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek w stosunku do cen innych wyrobów konsumpcyjnych”. Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 i 1642) – czytamy w wyjaśnieniu kancelarii prezydenta.

EN 01435691 0009 (1)
22.03.2022 09:29 Mandaty będą bardzo wysokie zmiany też w punktach karnych. Nowelizacja z podpisem prezydenta

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek 13 grudnia, że Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym. Ustawa zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, 2 grudnia zaś rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, Andrzej Duda podpisał ustawę w piątek 10 grudnia.

EN 01435691 0034
22.03.2022 09:29 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo energetyczne. Ma to obniżyć rachunki wielu osób

Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo energetyczne, której celem jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw i umożliwienie doliczania kosztów do cen w dłuższym okresie 36 miesięcy – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało w środę, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne. – Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, będących następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego – czytamy w komunikacie.

EN 01435691 0035
22.03.2022 09:29 Prezydent podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nowe świadczenie będzie obowiązywać od stycznia 2022 roku.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Oznacza to dodatkowe 500 plus dla rodziców na drugie i kolejne dziecko. W sumie będzie można tak otrzymać nawet 12 tys. zł.– Obiecaliśmy, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi. I dotrzymaliśmy słowa. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2022 r. To nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.