Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Szykuje się zmiana w 500 plus dla seniora. Będzie można sporo zyskać
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.07.2023 08:36

Szykuje się zmiana w 500 plus dla seniora. Będzie można sporo zyskać

senior-pieniadze-gotowka
Marek BAZAK/East News

500 plus dla seniora to potoczne określenie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Obecnie obowiązująca kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość tego świadczenia, wynosi 2157,80 zł brutto. “Fakt” informuje, że w przyszłym roku seniorzy mogą spodziewać się wzrostu limitu uprawniającego do otrzymania 500 plus. Co to w praktyce oznacza?

Zmiana w 500 plus dla seniora. O co dokładnie chodzi?

Przyszłoroczne podwyższenie kryterium uprawniającego do otrzymania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oznacza, że świadczeniobiorca mógłby otrzymać więcej pieniędzy. Zgodnie z doniesieniami “Faktu”, limit miałby wzrosnąć z 2157,80 zł brutto do 2423,21 zł brutto, czyli co najmniej o wskaźnik prognozowanej inflacji, wynoszący 12,3 proc.

Osoba, która obecnie ma 1800 zł brutto emerytury, otrzymuje 357,80 zł świadczenia uzupełniającego. W przyszłym roku (świadczenia są waloryzowane od 1 marca), może otrzymać prawie 402 zł – wskazuje "Fakt". To nie jedyna możliwa zmiana, która czeka seniorów w przyszłym roku, gdyż rząd ma również rozważać podwyżkę kwoty samego świadczenia.

Biedronka znowu to zrobiła. Klienci mogą się zdziwić, zmiany już od 25 lipca

Komu to się należy?

W gronie uprawnionych do otrzymania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji są osoby, które ukończyły 18. rok życia, mieszkają na terytorium Polski i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymały świadczenie w pełnej wysokości, łączna kwota brutto uzyskiwanej przez nich emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (ZUS, KRUS bądź inny organ emerytalny) lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekraczać – od marca br. – kwoty 2157,80 zł. 

Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę

W marcu br. serwis money.pl informował, że 500 plus dla seniora przyznano już 854 tys. Polaków. Jak sama potoczna nazwa wskazuje, świadczenie wynosi 500 zł, ale nie każdy otrzymuje je w pełnej wysokości. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł – tłumaczy nam śląski oddział ZUS-u.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać świadczenie?

Konieczne jest złożenie wniosku, który można otrzymać stacjonarnie w placówce ZUS lub pobrać ze strony internetowej www.zus.pl i wysłać poprzez platformę PUE ZUS. Do tego dokumentu trzeba dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Dołączanie orzeczenia w przypadku, gdy ZUS ma do niego dostęp w dokumentacji emerytalno-rentowej klienta, jest zbędne. Poza tym dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji jest również:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS wyjaśnia, że jeśli wcześniej wydano orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji lub upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku trzeba dołączyć:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), oraz
  • dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej;

Osoby uprawnione do emerytury lub renty zagranicznej (bądź innego świadczenia o podobnym charakterze) powinny dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Więcej informacji na temat świadczenia znajduje się pod tym adresem.