BiznesINFO.pl
agree-1238964 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zgadzaj%C4%85-si%C4%99-umowy-asian-czarny-1238964/

Straty z wadliwie wystawionej faktury może ponieść zarówno jedna, jak i druga strona transakcji. Notę korygującą może wystawić także nabywca

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Każdemu zdarzają się błędy. Naprawie usterek w administracji obrotu gospodarczego prowadzonego przez firmę służy nota korygująca, którą może wystawić także nabywca. Jej sporządzenie, niestety, też wymaga staranności i kooperacji.

Usterkę na fakturze może skorygować nie tylko sprzedawca poprzez wystawienie faktury
korygującej, ale także nabywca. Służy do tego nota korygująca, której zasady wystawienia określa ustawa o podatku od towarów i usług. Dokument taki powinien być zatytułowany „Nota korygująca” i zawierać takie dane jak kolejny numer i data wystawienia noty, dane sprzedawcy oraz nabywcy (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery NIP), informacje zawarte na fakturze, której dotyczy nota, określone w ustawie, a więc:

- data wystawienia faktury;

- numer faktury korygowanej jednoznacznie ją identyfikujący;

- imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy sprzedawcy i nabywcy;

- NIP-y sprzedawcy i nabywcy;

- data sprzedaży lub otrzymania zapłaty;

- treść korygowanej informacji oraz prawidłową.

Zabronione upusty

Nie wszystkie jednak dane mogą być poprawiane przy pomocy noty korygującej. Nie można jej wystawić, jak wynika z zapisów ustawy, w przypadku pomyłek na fakturze określających miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług objętych umową; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto); kwoty różnego rodzaju upustów albo obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej (netto).

Tylko dla sprzedającego

Na fakturze korygującej wystawianej przez nabywcę nie mogą się także znaleźć wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych umową (transakcją) bez kwoty podatku (wartość netto); stawki należnego podatku; sumy wartości sprzedaży (netto) z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i zwolnioną od opodatkowania; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; ogólnej wartości należności, na którą opiewała pierwotna transakcja.

W razie wystąpienia pomyłek w tego rodzaju danych sprzedający, a nie nabywca, ma obowiązek wystawienia faktury korygującej.

Współpraca jest konieczna nie tylko w procesie realizacji wyznaczonych celów. Także korygowanie popełnionych błędów wymaga kooperacji.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >