BiznesINFO.pl
Środki finansowe dla samozatrudnionych

https://pixabay.com/pl/photos/ceny-monety-stos-u%C5%82o%C5%BCone-monety-2180330/

Środki finansowe dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Decyzje rządu w sprawie obostrzeń w związku z ogólnoświatową pandemią wirusa COVID-19 spowodowały, że wielu przedsiębiorców zaliczyło duże straty w przychodach. Ustawodawca w celu walki ze skutkami epidemii wprowadził szereg przepisów dotyczących dofinansowania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji. Z artykułu dowiesz się, o jakie środki finansowe dla samozatrudniony w ramach Tarczy Antykryzysowej możesz się starać.

Tarcza Antykryzysowa 8.0

28 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W odróżnieniu od wcześniejszych tarcz antykryzysowych tym razem pomoc rządowa została wprowadzona w drodze rozporządzenia, a nie ustawy. Pomimo innej formy niż dotychczas, rozporządzenie jest kontynuacją działań rządu znanych z poprzednich tarcz. Nowe przepisy w dalszym ciągu pozwalają skorzystać z państwowego wsparcia takiego jak dotacja w kowcie 5000 zł, zwolnienie ze składek ZUS czy świadczenie postojowe. Przedłużono również możliwość skorzystania ze środków finansowych dla samozatrudnionych.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w dalszym ciągu, samozatrudniony, który spełni warunki zawarte w rozporządzeniu, będzie miał możliwość zawnioskowania o świadczenie postojowe. Jest to świadczenie przysługujące osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wykonujących umowy cywilnoprawne wypłacane w związku z przestojem spowodowanym przez koronawirusa.

Warunkami uzyskania świadczenia postojowego są:
• Wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej ze względu na COVID-19;
• Przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku był niższy o przynajmniej 40% względem miesiąca poprzedniego lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020;
• niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. stosunku pracy);

W zależności od przychodu samozatrudnieni mogą liczyć na 2080 zł lub 1300 zł pomocy ze strony państwa. Wnioski przyjmuje ZUS od 1 lutego 2021 roku.

Zwolnieni ze składek ZUS

Samozatrudnionym podobnie jak pracodawcom przysługuje możliwość wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczeń Społecznych, Zdrowotnych, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Tarcza 8.0 obejmuje swoim zakresem składki, których obowiązek opłacenia zaktualizował się 1 lutego 2021.

Aby otrzymać zwolnienie ze składek ZUS należy spełnić następujące warunki:
• Przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być co najmniej o 40% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedni lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 220
• Samozatrudniony musi być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020
• Samozatrudniony musi przekazać do 31 marca 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za okres, za który występuje się o zwolnienie z opłacania składek

Wniosek o zwolnienie ze składem ZUS można składać za pomocą platformy elektronicznej ZUS od 28 lutego. Ostateczny termin wpływu wniosków określony jest na 30 kwietnia 2021 roku.

Dotacja 5000 zł dla samozatrudnionych

W rozporządzeniu rady ministrów zawarto również przepisy o kolejnych bezpośrednich dotacjach dla firm. Podobnie jak w poprzednich tarczach, kwota, o jaką może wnioskować przedsiębiorca wynosi 5000 zł. Zgodnie z przepisami rozporządzenia o kolejną transzę mogą starać się również Ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z niej przy okazji wcześniejszych tarcz. Z dotacji mogą więc korzystać samo zatrudnieni, którzy otrzymali taką pomoc w grudniu 2020 roku lub w styczniu i lutym 2021 roku. Dotacja pozostanie bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca, ją otrzyma, będzie nieprzerwanie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej wpływy na konto. Za rozpatrywania wniosków i wypłaty środków, odpowiedzialny jest urząd pracy.

Aby otrzymać dotacje 5000 zł trzeba:

  • Posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy (również samosatrudnieni);

  • Przychód z działalności gospodarczej w miesiącu złożenia wniosku musi być niższy o 40% w stosunku do uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.;

  • Działalność musi być prowadzona przynajmniej do 30 listopada 2020 roku;

  • Wniosek o dotację można składać do 31 Maja 2021. Składanie wniosku odbywa się analogicznie do wniosku o wcześniejszą pożyczkę 5000zł.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >