Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Spore zmiany w Kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych, nowe przepisy już od 26 kwietnia
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 14.04.2023 12:39

Spore zmiany w Kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych, nowe przepisy już od 26 kwietnia

kalendarz-wolne-notatki
Biznesinfo

Poza nowelizacją przepisów w zakresie pracy zdalnej 26 kwietnia zaczną obowiązywać regulacje wdrażające unijną dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. W efekcie pojawi się możliwość korzystania z nowych dni wolnych od pracy: urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Co to oznacza w praktyce?

Urlop opiekuńczy

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku. Będzie można z niego skorzystać, jeśli pojawi się potrzeba zapewnienia osobistej opieki osobie bliskiej (syn, córka, matka, ojciec lub współmałżonek) lub mieszkającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo.

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi tego rodzaju urlopu – aby otrzymać dodatkowe dni wolne, należy najpóźniej dzień przed złożyć pracodawcy papierowy lub elektroniczny wniosek. Jak podaje infor.pl, należy w nim zawrzeć imię i nazwisko osoby, którą pracownik będzie się opiekował, przyczynę zapewnienia tej opieki oraz adres zamieszkania (w przypadku, gdy nie jest to członek rodziny). Pracodawcy nie trzeba dostarczać zaświadczenia lekarskiego, ale należy pamiętać, że urlopu opiekuńczego nie można wziąć na siebie.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

W ramach zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej pracownikowi będzie przysługiwać do dwóch dni lub 16 godzin wolnego w ciągu roku, z zachowaniem prawa do 50 proc. wynagrodzenia. Będzie można z niego skorzystać w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Rząd zapowiada ważne zmiany dla przedsiębiorców. Koniec z pieczątką i wzywaniem do urzędu.

Unijne przepisy korzystne dla pracowników

Zmiany wdrażane w polskim prawie pracy w ramach dostosowania do unijnej dyrektywy 2019/1158 to ważny krok na drodze uświadamiania społeczeństwa o konieczności zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Piotr Juszczyk wylicza, że poza wyżej opisanymi kwestiami pojawią się jeszcze następujące prawa dla pracowników:

  • 9 tygodni indywidualnego urlopu rodzicielskiego (nie można go przenieść na drugiego rodzica) oraz 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców,
  • dwie dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy (aktualnie, gdy pracownik wykonuje obowiązki zawodowe przez co najmniej 6 godzin, przysługuje mu jedna przerwa o długości minimum 15 minut; po zmianach pracownik zyska prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 9 godzin oraz do trzeciej przerwy, gdy czas pracy przekroczy 16 godzin),
  • wnioskowanie o pracę zdalną i prawo odmowy pracy w nadgodzinach lub wyjazdu w delegację dla rodziców dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia,
  • możliwość dostosowania swojej organizacji pracy do własnych potrzeb.