BiznesINFO.pl
pieniądze kalendarz-banknoty-iberion

Biznes Info

Rząd właśnie ogłosił zmiany w emeryturach pomostowych. Będzie o wiele łatwiej

15 Lutego 2022

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Rada Ministrów zdecydowała się przyjąć projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Przyszli emeryci będą teraz dużo lepiej chronienia przed utratą prawa do emerytury.

Osoby starające się o przyznanie emerytury pomostowej będą miały znacznie większe możliwości uzyskać świadczenie. Pracownicy mają być przede wszystkim chronieni przed sytuacją, w której stosunek pracy ustaje przed datą, po której można już ubiegać się o emeryturę pomostową.

Emerytura pomostowa ze zmianami

Rząd planuje również rozszerzyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła skuteczniej orzekać w przypadku trudnych warunków pracy.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, które przysługuje osobom wykonującym pracę w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdzie po latach pracy mogą wystąpić problemy psychofizyczne uniemożliwiające dalsze kontynuowanie pracy. Przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Emerytura pomostowa łatwiejsza do uzyskania

"Emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane –  prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu." - czytamy na rządowych stornach.

Takie rozwiązanie ma zapewnić stałość dochodów w przypadku gdy stosunek pracy ustanie przed uzyskaniem prawa do świadczenia.

PIP z większymi kompetencjami

"- Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac, jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

- Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

- Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie." - tak nowe przepisy tłumaczy rząd.

Zmiany również dla przedsiębiorców

Duże zakłady pracy, w których wiele osób pracuje w szczególnych warunkach będą też mogły liczyć na większe dofinansowania.

"Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80% szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników" - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Tagi:

emerytura

Kasper StarużykAutor

Redaktor naczelny Biznesinfo. Wcześniej w Bankier.pl, gdzie zajmował się wyszukiwaniem najciekawszych informacji gospodarczych z Polski i świata. Dziennikarską pasję odkrył na festiwalu reklamowym Golden Drum w Słowenii. Absolwent ekonomii na wydziale prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także copywritingu w Szkole Mistrzów Reklamy. Miłośnik historii Hanzy i Morza Bałtyckiego.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: kasper.staruzyk@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >

Praca

Gdzie zarobić kilkaset złotych na rękę za godzinę pracy. Świetnie płatne, mało znane zawody

Czytaj więcej >