Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Ugryź się w język, zanim opowiesz żart o Rumunach. Poziomem życia dorównali Polakom
Radosław Święcki
Radosław Święcki 18.12.2020 01:00

Ugryź się w język, zanim opowiesz żart o Rumunach. Poziomem życia dorównali Polakom

Rumunia zrównała się poziomem życia z Polską
wikimedia/PhotoGallery

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Rumunia zrównała się poziomem życia z Polską,

  • Kogo pod tym względem wyprzedzamy,

  • W jakim kraju poziom życia wyraźnie wyprzedza średnią unijną.

Rumunia dogoniła Polskę

Oburzamy się, gdy słyszymy dowcipy o Polakach i nie możemy znieść, że w niektórych zakątkach świata wciąż pokutuje stereotyp Polaka alkoholika czy złodzieja samochodów. Tymczasem nie brakuje w naszym kraju osób, które wciąż z pogardą wyrażają się o innych narodach. Tu swoistym chłopcem do bicia od lat są Rumuni. Tymczasem okazuje się, że ten wykpiwany przez niektórych kraj właśnie zrównał się z Polską pod względem poziomu życia.

Potwierdzają to najnowsze badania Eurostatu, który mierzy „rzeczywistą konsumpcję prywatną". Tłumacząc, chodzi o to, na ile Polacy mogą sobie pozwolić, przy uwzględnieniu parytetu nabywczego naszej waluty i koszyka usług i towarów w poszczególnych krajach.

Z danych za 2019 rok wynika, że w przypadku naszego kraju wskaźnik wspomnianej „rzeczywistej konsumpcji prywatnej” stanowił 79 proc. średniej unijnej, czyli o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Widać zatem, że nadrabiamy dystans do średniej. Tyle, że inni również nie stoją w miejscu, czego najlepszą egzemplifikacją jest wspomniana Rumunia. Kraj ten przystąpił do Unii Europejskiej blisko trzy lata po nas i zrównał się z nami pod względem powyższego wskaźnika.

To jak szybko Rumunia nadrabia dystans, pokazują dane Eurostatu sprzed pięciu lat. Wówczas to nasz poziom życia stanowił 69 proc. średniej unijnej, podczas gdy w przypadku mieszkańców Rumunii było to 57 proc..

Co ciekawe, dane sprzed kilku miesięcy dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i w Rumunii jeszcze bardziej obrazują sytuację. Okazuje się, że w obu krajach (jeżeli chodzi o kwotę brutto) zarabia się tyle samo.

Wracając do wskaźnika „rzeczywistej konsumpcji prywatnej” - nieco lepiej pod tym względem wypadają nasi południowi sąsiedzi. W Czechach ów wskaźnik wyniósł 85 proc. średniej unijnej. Jeszcze lepiej, co może zaskakiwać wypada Litwa, która osiągnęła 90 proc.

Wyprzedzamy Greków i Węgrów

Kogo przegoniliśmy? Chociażby naszych niedawnych druhów w walce o unijny kompromis wokół budżetu na lata 2021-2027, czyli Węgrów. Lepiej wypadamy również od Słowacji, Estonii czy Łotwy i nieznacznie wyprzedziliśmy również Grecję (77 proc.).

Dane Eurostatu pokazują, że najgorzej pod względem wskaźnika konsumpcji prywatnej wypada Bułgaria, osiągając 57 proc. średniej unijnej, czyli tyle ile Rumunia 5 lat temu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że obydwa kraje przystępowały do Wspólnoty w tym samym momencie, czyli na początku 2007 roku.

Liderem zestawienia jest Luksemburg ze średnią na poziomie 135 proc., który wyprzedził Austrię, Danię oraz Belgię. Nienależąca do Unii Europejskiej Szwajcaria osiągnęła poziom 124 proc..

Tagi: UE