BiznesINFO.pl
traffic-1149857 1920

https://pixabay.com/pl/photos/ruchu-ulicy-miasta-budynk%C3%B3w-1149857/

Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

,Niewiele jest firm (nawet tych mikro), które można prowadzić, nie posiadając samochodu, a skoro pojawia się samochód – pojawiają się związane z nim koszty. A wraz z kosztami, pojawia się pytanie – które z nich można odliczyć i jak? Co z paliwem?

Podstawa prawna rozliczenia kosztów paliwa samochodu
osobowego w firmie.

W zależności od tego, na jakich warunkach posiadamy pojazd w firmie, tak mamy różne możliwości odliczania kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie. Generalnie kwestie rozliczania paliwa reguluje ustawa o podatku dochodowym a dokładnie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT

Art.  23. [Wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów]


1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:


46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek nam ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Znając już podstawę prawną, możemy przejść do omówienia poszczególnych przypadków.


Rozliczenie paliwa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy

W niektórych przypadkach samochód osobowy może być zaliczany jako środek trwały w firmie. Należy go wówczas wprowadzić do kartoteki tychże środków i amortyzować w czasie. Aby samochód mógł być zaliczany do tychże środków musi spełniać poniższe wymagania

· Stanowić własność lub współwłasność podatnika

· Jego wartość początkowa musi przekraczać 10 000 zł

· Być kompletnym i zdatnym do użytku

· Mieć przewidywany czas użytkowania dłuższy niż 1 rok

· Być używany a potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu

Wówczas rozliczenie kosztów paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie, jak i służbowo podlega ujęciu w kolumnie 13 KPiR w 75% ich wartości.

Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie a leasing

Jeśli chodzi o samochody leasingowane przez przedsiębiorcę – koszty paliwa związane z ich eksploatacją podlegają rozliczeniu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 75% jeśli pojazd użytkowany jest zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. W określonych przypadkach, można odliczać 100% kosztów paliwa, ale tylko wtedy, kiedy udowodnione zostanie, że pojazd użytkowany jest tylko w celach służbowych. Ponadto czynni podatnicy VAT zobowiązani są tutaj do prowadzenia kilometrówki dla celów VAT oraz zgłoszenia danego pojazdu w urzędzie na druku VAT-26.

Rozliczenie kosztów paliwa prywatnego samochodu osobowego w działalności gospodarczej


Nowelizacja ustawy o PIT obowiązująca od 01.01.2019 wprowadziła znaczące zmiany dla podatników, którzy do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystują prywatny samochód. Mianowicie, do tego czasu konieczne było prowadzenie kilometrówki, czyli ewidencji ilości przejechanych w celach służbowych kilometrów, na podstawie której można było dokonywać odliczenia kosztów paliwa w samochodzie osobowym od kosztów uzyskania przychodu. Obecnie obowiązek ten został zniesiony, a rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego przedsiębiorcy jest możliwe w wysokości 20% poniesionych kosztów, niezależnie od tego, ile kilometrów w jakim celu przedsiębiorca przejechał.

Jak widać, istnieje przynajmniej kilka możliwości rozliczenia kosztów paliwa samochodu osobowego w firmie. Dla niektórych przedsiębiorców, forma odliczenia może być jednym z czynników decydujących o formie zakupu samochodu, która opcja, okaże się najbardziej opłacalna w ogólnym rozrachunku?

Tagi:

firma jednoosobowaWłasna firmasamochód firmowy

Hylla JanAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Finanse

Rzecznik rządu zapowiedział termin uruchomienia programu „Pierwsze mieszkanie”

Czytaj więcej >

Finanse

Tegoroczni emeryci mogą dostać więcej pieniędzy od ZUS-u, jeśli złożą wnioski we właściwych miesiącach

Czytaj więcej >
14. emerytura będzie wypłacana co roku, rząd pracuje nad ustawą, to już oficjalne

Finanse

Przekroczysz próg i zmniejszą czternastkę. Ważna granica emerytalna

Czytaj więcej >
zus

Finanse

ZUS rozpoczął już wysyłki listów, niedługo przyjdzie pewnie też do Ciebie. Lepiej nie wyrzucaj listu

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Kalkulator z wartoscia 5000 zl, lupa i pieniedzmi na bialym tle.

Finanse

Ważne zmiany w kwotach wolnych od podatku. Ustawa deregulacyjna uchwalona

Czytaj więcej >
W styczniu możesz podwyższyć sobie emeryturę. To szansa na podwójny zysk

Finanse

Dostaje 22 776,86 zł emerytury miesięcznie. Tak wysokie świadczenie osiągnął dzięki dwóm rzeczom

Czytaj więcej >