Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rozliczanie spółki i wspólników z ZUS
Maria Czekańska
Maria Czekańska 29.05.2021 02:00

Rozliczanie spółki i wspólników z ZUS

files-1614223 1920
pixabay.pl

Spółka musi się mierzyć z wieloma kosztami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wśród nich są składki na ubezpieczenie społeczne, które muszą zostać uiszczone w odpowiednim terminie – to samo tyczy się przesyłania deklaracji rozliczeniowej. Jak dokładnie wygląda rozliczanie spółki i wspólników z ZUS?

Spółka jako płatnik składek

W przypadku zakładania swojej działalności, przedsiębiorca musi najpierw wypełnić formularz CEIDG-1. Kiedy tego dokona, urząd miasta bądź gminy ma obowiązek dostarczyć w przeciągu trzech dni druk ZUS ZFA do właściwego organu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi już składać tego druku osobiście. Spółka staje się wtedy płatnikiem składek. Od tej chwili ma obowiązek zgłaszania osób zatrudnionych w firmie bądź wspólników spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokonuje tego poprzez przesłanie formularza ZUS ZPA. ZUS ZBA jest wymagany w sytuacji, kiedy rachunki bankowe spółki są inne niż ten podany w ZUS ZPA. Jeśli natomiast spółka posiada adresy prowadzenia działalności inne niż siedziba firmy podana w ZUS ZPA, musi dodatkowo wypełnić ZUS ZAA. Oprócz tego spółka obligatoryjnie musi sporządzać i przekazywać w każdym miesiącu dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Na sam koniec warto przypomnieć, że koniec końców bycie płatnikiem składek wiąże się z opłacaniem tychże składek do 15 dnia każdego miesiąca.

Do kiedy płatnik składek ma obowiązek zgłaszania do ZUS?

Płatnik składek ma za zadanie zgłosić odpowiednie osoby do ZUS w okresie siedmiu dni kalendarzowych. Od kiedy są liczone? Zależy to od okoliczności:

  • zgłaszanie płatnika składek – do siedmiu dni liczonych od zatrudnienia pierwszej osoby bądź od objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pierwszej osoby;

  • zgłaszanie osób zatrudnionych – w przeciągu siedmiu dni od zatrudnienia;

  • zgłaszanie wspólników – do siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wysokość składek a rozliczanie spółki i wspólników z ZUS

Wspólnicy spółek cywilnych mają prawo do korzystania z preferencyjnych składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczają oni składki sami za siebie od zadeklarowanej przez siebie kwoty, która nie może być niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że, za wyjątkiem spółek cywilnych, wspólnicy spółek nie mają prawa, aby opłacać składki od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Możliwość uiszczania składek od obniżonej podstawy wymiaru to ulga, z której nie mogą skorzystać wspólnicy współek jawnych, komandytowych bądź partnerskich.

Rozliczanie spółki i wspólników z ZUS

Rozliczanie spółki i wspólników różni się w zależności od zakresu płatnika składek. W przypadku, gdy:

  • spółka opłaca składki za inne osoby, wspólnicy w swojej deklaracji rozliczeniowej podają liczbę „4”;

  • spółka wykazuje składki za inne osoby ubezpieczone, w deklaracji powinna zostać podana liczna „3”;

  • spółka nie posiada pracowników, za które jest zobligowana opłacać składki, wspólnicy mają obowiązek rozliczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy deklaracji ZUS DRA.

Tagi: spółka ZUS