BiznesINFO.pl
Renta socjalna – kiedy i komu przysługuje?

pixabay.com

Renta socjalna – kiedy i komu przysługuje?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Dla osób niezdolnych do pracy państwo przewiduje możliwość udzielenia wsparcia finansowego. Renta socjalna może zostać przyznana na stałe albo tymczasowo. Sprawdź, jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać rentę socjalną.

Kto może otrzymać rentę socjalną?

Istnieje wiele regulacji mających wpływ na to, kto może otrzymać rentę socjalną. Po pierwsze, należy mieć ukończone 18 lat lub być kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16. roku życia. Kolejny istotny wymóg to niepobieranie: emerytury, renty z powodu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego bądź innego świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznych instytucji. Co bardzo ważne – jeśli wnioskodawca pobiera którekolwiek z tych świadczeń, z góry nie ma prawa do pobierania renty socjalnej. Kolejny punkt, stanowiący sedno pobierania renty, to konieczność stwierdzenia rzeczywistej, całkowitej niezdolności do pracy przez lekarza. Takie zaświadczenie sprawdzane jest przez lekarza orzecznika ZUS, który potwierdza faktyczność całkowitej niezdolności do pracy. 

Dodatkowe wymogi w szczególnych przypadkach

Istnieje również szereg dodatkowych regulacji dotyczących prawa do renty socjalnej, obejmujących szczególne przypadki. Dla osoby posiadającej grunt rolny lub będącej współwłaścicielem gruntu własność lub współudział nie może być większy niż 5 ha. Następna regulacja dotyczy cudzoziemców, którzy muszą posiadać kartę pobytu z możliwością dostępu do rynku pracy lub też zezwolenie na pobyt stały, na pobyt czasowy, na pobyt jako rezydent długoterminowy UE, status uchodźcy. Wyjątki od tej zasady dotyczą osób, które mają pozwolenie na pracę w krajach UE, są studentami lub pracownikami sezonowymi oraz mają prawo do wykonywania pracy dzięki wizie. Kolejna regulacja dotyczy osoby pobierającej rentę rodzinną. Jej wysokość nie może przekraczać dwukrotności najniższej renty socjalnej wynikającej z całkowitej niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne, by wnioskować o rentę socjalną?

Pełną dokumentację może złożyć sam zainteresowany, czyli osoba wnioskująca o rentę socjalną, może to być jednak również np. rodzic takiej osoby, pracownik ośrodka pomocy społecznej lub inne osoby posiadające pełnomocnictwo. Dokumenty, które należy przygotować, to: dokument tożsamości, wniosek o rentę socjalną, który można pobrać z Internetu, orzeczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawiane przez lekarza oraz inna dokumentacja, jak np. wyniki badań. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. wywiad zawodowy z miejsca pracy lub zaświadczenie potwierdzające naukę. Dokumenty należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS (lub wysłać pocztą), jednak, aby przyspieszyć cały proces, warto zrobić to w placówce odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania.

Ile czeka się na decyzję o przyznaniu renty socjalnej i jak się od niej odwołać?

ZUS ma obowiązek udzielenia informacji o przyznaniu renty lub odrzuceniu wniosku w terminie do 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która ma wpływ na zaopiniowanie zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie poprzez stwierdzenie, że osoba wnioskująca jest zdolna do pracy, pozostaje możliwość odwołania poprzez złożenie sprzeciwu do komisji lekarskiej podlegającej ZUS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi. Jeśli ZUS nie przyzna renty, możliwe jest odwołanie się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych poprzez złożenie w oddziale ZUS dokumentu w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Może zdarzyć się też tak, że we wniosku zabraknie dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia . Wówczas ZUS poinformuje o konieczności uzupełnienia dokumentacji przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. Odpowiedź ZUS-u zostanie wysłana na adres podany w zgłoszeniu wnioskującego.

Jaka jest wysokość renty socjalnej?

Kwota renty może się zmieniać co roku, od 2020 r. wynosi 1 200 zł. Osoba, której przyznana zostanie renta, może do niej dorobić, jednak ważne jest, by nie przekroczyć kwoty, po osiągnięciu której prawo do renty zostanie zawieszone. Ma to miejsce, gdy osoba posiadająca rentę socjalną osiągnie przychody w wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszone przez prezesa ds. celów emerytalnych.

Kiedy można utracić prawo do otrzymywania renty socjalnej?

Renta nie musi zostać przyznana raz na zawsze. Prawo do jej otrzymania może zostać utracone, gdy nie będą spełniane wymogi niezbędne do jej otrzymania, np. dana osoba zacznie pobierać emeryturę lub na powrót odzyska zdolność do pracy. Renta może zostać wstrzymana również w przypadku, gdy osoba trafi do aresztu lub zakładu karnego, chociaż i tu istnieją wyjątki. W niektórych przypadkach w takiej sytuacji możliwe jest otrzymywanie 50% renty socjalnej.

Wszelkie informacje dotyczące przyznawania renty socjalnej oraz szablony dokumentacji można znaleźć na stronie ZUS.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >