Studenci powinni pamiętać o składaniu zaświadczeń w ZUS
Wikipedia
Autor Stanisław Węgrowski - 20 Września 2019

Bez jednego ważnego zaświadczenia możesz stracić prawo do renty

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie potwierdzające, że ciągle się uczą i wnieść o kontynuowanie wypłaty do 31 października. Z informacji prasowej ZUS wynika, że jeśli student złoży wniosek po tym terminie, to jego renta za październik przepadnie.

Renta także dla starszej młodzieży

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do momentu ukończenia 16. roku życia. Jednak młodzież powyżej tego wieku też może się o nią ubiegać, jeśli nadal się uczy, ale nie dłużej niż do 25. roku życia.

Do 16 lat ZUS wypłaca rentę bez pytania o to czy się dziecko uczy czy też nie, ale później, co roku trzeba przynosić do nas zaświadczenie o tym, że nadal się uczymy - mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Musimy też poinformować ZUS, gdy przestajemy się uczyć gdyż w innym wypadku rentę pobraną już po zakończeniu nauki będziemy musieli do ZUS oddać i to wraz z odsetkami - tłumaczy Kowalska-Matis.

Renta wymaga zaświadczeń

ZUS wypłaca rentę rodzinną studentom także w okresie wakacyjnym. Wypłata świadczenia trwa od października do końca września. Aby potwierdzić fakt kontynuowania nauki należy pobrać zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni. Zazwyczaj są one wydawane na albo na programowy czas edukacji. Jeżeli uczelnia w zaświadczeniu wskaże pełny okres trwania nauki (np. 2-letni, 4-letni) , to w tej sytuacji ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, jednocześnie sprawdzając czy edukacja faktycznie jest kontynuowana. Jednak jeśli zaświadczenie jest wystawione tylko na dany rok, to dokumenty - zarówno potwierdzenie nauki, jak i wniosek o rentę - muszą być składane co roku do końca października. Prawo do renty rodzinnej mogą stracić również maturzyści, jeśli nie złożą do ZUS zaświadczenia, że po maturze idą na studia. Osoby, które pobierają rentę rodzinną powinny pamiętać o tym, że do ZUS należy złożyć zaświadczenie zarówno w przypadku kontynuowania edukacji, jak i w razie jej przerwania. Jeśli student nie złoży tych dokumentów, mogą go czekać nieprzyjemne konsekwencje - nienależną nadpłaconą rentę należy zwrócić z odsetkami.

Renta w przypadku podjęcia pracy

Jeśli uczniowie i studenci pobierający rentę pracują, to o swoich przychodach muszą powiadomić ZUS. W przypadku gdy osiągną przychód 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzewyższający 130 proc. tej pensji, świadczenie będzie mniejsze. Natomiast jeśli zarobki są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wtedy ZUS zawiesza ich wypłatę. Uczniowie i studenci powinni pamiętać też o zawiadomieniu ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym - do końca lutego kolejnego roku. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innych świadczeń także należy informować ZUS.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News