BiznesINFO.pl > Twój portfel > Prawo do świadczenia można łatwo stracić. Jeden czynnik może cię pogrążyć
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:55

Prawo do świadczenia można łatwo stracić. Jeden czynnik może cię pogrążyć

Renta rodzinna zagrożona przez za duże zarobki
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Renta może być zagrożona

Każdy, kto jednocześnie pobiera rentę rodzinną np. uczeń czy student i jednocześnie dorabia, musi pamiętać o konsekwencjach. ZUS dysponuje bowiem prawem do zawieszenia bądź zmniejszenia renty, jeśli odnotowywany przychód przekroczy ściśle określone granice. Dotyczy to osób związanych umowami o pracę lub umowami zlecenie, które przy okazji są pracownikami danej firmy, ponieważ z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom (emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym).

Zakład może pozbawić renty świadczeniobiorcę, którego przychód przewyższa 130 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli zysk będzie mieścił się w granicach 70-130 proc. przeciętnej pensji to renta rodzinna zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o sumę maksymalnego zmniejszenia.

Jak duży przychód trzeba odnotować, aby stracić rentę?

Od 1 czerwca 2020 r. 70 proc. przychodu od średniej miesięcznej pensji wynosi 3 732,10 zł brutto. Z kolei 130 proc. według najnowszych wyliczeń odpowiada 6 931 zł brutto.Renta każdego, kto odnotuje przychód w wysokości między 3 732,10 zł a 6 931 zł, zostanie obniżona o kwotę przekroczenia, która może wynieść maksymalnie 527,35 zł. Dotyczy to "rent rodzinnych, do których jest uprawniona jedna osoba" - wyjaśniła Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa regionalnego oddziału ZUS na Podlasiu.

Zawieszenie lub zmniejszenie renty nie dotyczy wszystkich

Jeżeli pobierający rentę przekroczy próg 6 931 zł brutto to jego świadczenie w tym miesiącu zostanie zawieszone. Jeżeli do renty uprawnione są także inne osoby, to zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega wyłącznie część świadczenia, które przysługuje osobie odnotowującej nadprogramowy zysk - podaje zambrow.org.

Powyższe limity nie dotyczą osób, które podejmują aktywności zawodowe mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). Progi nie obowiązują również tych dorabiających, którzy jednocześnie pobierają rentę rodzinną po inwalidzie wojennym.

Tagi: zarobki renta