Rękojmia może być korzystniejsza niż gwarancja
pixabay.com
Autor Anna Przedpełska - 29 Listopada 2020

Rękojmia może być korzystniejsza niż gwarancja

Rękojmia jest to reklamacja wadliwego towaru skierowana bezpośrednio do sprzedawcy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że często lepiej jest skorzystać z rękojmi niż z gwarancji. Pamiętajmy – sami decydujemy o tym, z jakiego tytułu zareklamujemy towar. W przypadku rękojmi zawsze mamy prawo domagać się wymiany produktu na nowy, a sprzedawca nie może żądać od nas paragonu.

Kiedy kupiony sprzęt lub inny produkt okazuje się wadliwy, od razu zadajemy sobie pytanie: czy nadal jest „na gwarancji”? Ci, którym nieobcy artystyczny nieład, w pośpiechu szukają karty gwarancyjnej i nierzadko martwią się, że nie zachowali paragonu. Tymczasem często korzystniej jest zareklamować towar bezpośrednio do sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dlaczego rękojmia może być lepszym rozwiązaniem?

Rękojmia a gwarancja

Procedura reklamacji z tytułu rękojmi jest szczegółowo opisana w Kodeksie cywilnym. Prawa konsumenta i sprzedawcy są tam opisane dokładnie i gwarantowane mocą przepisów. W przypadku drugiej możliwości – reklamacji z tytułu gwarancji – tylko od gwaranta zależy, jakie prawa przyznał konsumentowi, kiedy i czego możemy od niego żądać.

Na marginesie podkreślmy, że gwarancja nie jest obowiązkowa. Producent sprzętu czy sklep może ją wydać, ale wcale nie musi. Kc zobowiązuje gwaranta, aby w razie wydania gwarancji jej zapisy były jasne i czytelne. Jednak może sam wybrać, co zaoferuje klientom w ramach tego dodatkowego przywileju. Decyduje więc sam, w jaki sposób usunie wadę i ile gwarancja potrwa. Często w bezpłatnej gwarancji zobowiązuje się jedynie do naprawy sprzętu lub wymiany wadliwej części.

Rękojmia – możesz żądać wymiany produktu na nowy

Tymczasem uprawnienia konsumenta w przypadku rękojmi są naprawdę duże. Kupujący ma prawdo żądać od sprzedawcy usunięcia wady lub wymiany wadliwego towaru na nowy.
Pamiętaj, tylko od Ciebie zależy, czego zażądasz. Nie musisz kierować się sugestiami ani opinią sprzedawcy. Kc podkreśla, iż konsument może „zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad" albo "zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady”.
Sprzedawca może nie zgodzić się z Twoim żądaniem, tylko jeżeli jest niemożliwe albo wymagałoby „nadmiernych kosztów” w porównaniu z jego propozycją. Przy czym sprzedawca nie rozstrzyga arbitralnie, czy koszty są nadmierne. Kc precyzyjnie określa, iż przy ich ocenie „uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad”, „rodzaj i znaczenie” wady, a także „niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia” jego żądań.

Masz prawo zwrócić towar

Kiedy reklamujesz wadliwą rzecz z tytułu rękojmi, sprzedawca musi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić ją bądź naprawić (zgodnie z Twoim wyborem). Jeśli tego nie zrobi lub jeśli towar był już raz reklamowany, możesz żądać obniżenia ceny (zwrotu części pieniędzy) albo – jeśli wada jest istotna – odstąpić od umowy (zwrócić towar) .

Domniemanie istnienia wady przed zakupem

Co więcej, jeśli odkryjesz wadę produktu w ciągu roku od zakupu (bądź wydania rzeczy) i zareklamujesz ją z tytułu rękojmi, to domniemywa się, że wada istniała jeszcze przed zakupem.
W razie wątpliwości co do przyczyny powstania wady sprzedawca musi udowodnić, iż w momencie przekazywania rzeczy nie było ani wady, ani przyczyny, która przyczyniła się do jej powstania.
Z kolei jeśli wada ujawni się w drugim roku od zakupu, to konsument musi wykazać, że wada lub jej przyczyna istniała już w momencie zakupu.

Jak napisać reklamację

Reklamację z tytułu rękojmi najlepiej złożyć w formie pisemnej. Choć prawo tego nie wymaga, jest to najbezpieczniejsza forma, ponieważ stanowi dowód, iż reklamację złożyliśmy i co zawierała.
Pamiętajcie, aby w piśmie określić reklamację jako składaną z tytułu rękojmi, opisać wadę i napisać, którego rozwiązania żądacie. Nie podpisujmy gotowych formularzy wydrukowanych przez sprzedawcę, jeśli nie ma tam tych informacji lub skorygujmy je. Pismo podpisujemy. Musimy też podać sprzedawcy nasze dane kontaktowe (tylko te, które chcemy). Reklamację zostawiamy w sklepie, prosząc o potwierdzenie na naszej kopii, lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

14 dni na odpowiedź

Jeżeli konsument zareklamował towar z tytułu rękojmi, a sprzedawca nie odpowiedział mu ciągu14 dni, uważa się, że reklamację przyjął.

Rękojmia trwa 2 lata

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada produktu zostanie stwierdzona w ciągu 2 lat, a wada nieruchomości – 5 lat. Jednocześnie jednak reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w ciągu roku od momentu wykrycia wady. A więc reklamację z tytułu rękojmi można zgłosić nawet po upływie 2 lat od zakupu, o ile tylko wada została zauważona przed upływem tego terminu. Jeśli wada ujawni się np. 23 miesięcy od wydania rzeczy, to nadal mamy rok na reklamowanie jej z tytułu rękojmi.
Odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie kończy się, jeśli wadę towaru zataił.

Jakich wad dotyczy rękojmia

Rękojmia odnosi się do wad fizycznych towaru i wad prawnych.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności chodzi o:

 1. brak właściwości, które taki produkt powinien mieć (np. smartfon wyłącza się w trakcie rozmowy);
 2. brak właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca lub reklamy (np. bateria w telefonie nie trzyma tyle, ile zapowiadano);
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący informował sprzedawcę (np. sprzęt nie jest kompatybilny z naszym smartfonem, choć mówiliśmy, z jakim urządzeniem chcemy go sparować);
 4. rzecz została wydana w stanie niezupełnym (brakuje słuchawek lub ładowarki, które należą do zestawu).
  Towar ma wadę prawną, która jest podstawą do reklamacji z tytułu rękojmi, jeśli:
  • nie należał do sprzedawcy (pochodził z kradzieży);
  • był obciążony prawami innych osób (np. prawem pierwokupu);
  • jeśli sprzedający nie miał prawa nim dysponować (np. zgodnie z decyzją sądu towar był zabezpieczony w postępowaniu).

Kiedy rękojmia nie działa

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie produktu w chwili zakupu. Oczywiście towar może być reklamowany, jeśli ujawni się inna wada niż ta, o której klient wiedział.
Gwoli sprawiedliwości ustawodawca zwolnił też sprzedawcę od odpowiedzialności za treść reklam, których ten „nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać”.

Roszczenia

Konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, jaką poniósł z powodu kupna wadliwego towaru. Chodzi również o koszty, jakie poniósł za odsyłanie towaru do sprzedawcy, odbiór go czy też koszty ekspertyz potwierdzających wadę produktu, zwłaszcza, jeśli zażądał ich sprzedawca.

Gwarancja nie znosi rękojmi

Reklamując na podstawie gwarancji, nie tracimy uprawnień z tytułu rękojmi. Przeciwnie – w momencie, w którym informujemy sprzedawcę o tym, że produkt jest wadliwy, bieg terminów związanych z rękojmią ulega zawieszeniu. W przypadku, gdy otrzymamy odmowę zrealizowania gwarancji, nastąpi odwieszenie biegu terminów związanych z rękojmią.

Chyba nie trzeba podkreślać, iż sam fakt wystawienia gwarancji nie ma żadnego wpływu na to, że mamy prawo reklamować towar z tytułu rękojmi. Pamiętajmy, tylko od nas zależy, czy chcemy towar reklamować z tytułu gwarancji, czy rękojmi.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News