Recykling – najważniejsze informacje
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Recykling – najważniejsze informacje

Recykling jest metodą ochrony środowiska praktykowaną przez coraz więcej domostw i firm. Nie zawsze jest on wygodny, ale przyczynia się do ochrony planety. Tylko ogólna świadomość konieczności ograniczenia zużycia surowców, może doprowadzić do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Po co potrzebny jest recykling?

Głównym założeniem recyklingu jest maksymalizacja wtórnego wykorzystania odpadów, z jednoczesną minimalizacją nakładów na ich przetworzenie. Dzięki takiej praktyce chronione są surowce, które potrzebne są do tworzenia konkretnego produktu oraz surowce, które niezbędne są do przetworzenia produktu. Popularnością cieszy się tutaj tzw. Zasada 3R czyli: Reduce, Reuse, Recycle, co w języku polskim oznacza: Unikaj kupowania niepotrzebnych rzeczy, Używaj powtórnie, Utylizuj. Zasada ta z całą mocą odnosi się do dojmującego problemu konsumpcjonizmu, przypomina o rosnącej konieczności ograniczenia ilości kupowanych rzeczy oraz unikania zakupu towarów opakowanych w sposób szkodliwy dla środowiska. Drugi punkt tej zasady przypomina o możliwości ponownego użycia produktów w ogólnej świadomości uznawanych za jednorazowe. Tu liczy się kreatywność i możliwość wykorzystania rzeczy na nowo w zupełnie innym celu niż jej pierwotne przeznaczenie. Ostatni punkt zasady mówi o utylizacji, czyli o odpowiednim obejściu się z produktem lub odpadem po produkcie w sytuacji, gdy nie może być już wykorzystany.

Jakie są etapy recyklingu?

· Segregacja – to pierwszy etap recyklingu, najlepiej, gdy odbywa się jeszcze w domach lub firmach. Segregacja na poziomie powstawania odpadów, czyli dzielenie ich w miejscu, gdzie powstały, jest najtańsza i najłatwiejsza. Dzięki temu odpady nie są tak zanieczyszczone jak w przypadku, gdyby były rozdzielane dopiero później z jednego kosza.

· Rozdrabnianie – to drugi etap recyklingu, odpady zazwyczaj nie nadają się do obróbki w pierwotnej formie, dlatego należy je rozdrobnić. Dodatkowo ułatwia to ich transport.

· Mycie – to trzeci etap recyklingu. W specjalnych, zawierających detergenty, komorach czyszczone są odpady szklane i plastikowe, które zazwyczaj są zanieczyszczone.

· Wytłaczanie – to czwarty etap, który zbliża nas do istoty recyklingu. Na tym etapie wytwarzany jest końcowy produkt.

Jakie są rodzaje recyklingu?

Wyróżniamy trzy rodzaje recyklingu ze względu na możliwość następnego wykorzystania produktów:

· Ponowne zastosowanie – ma to miejsce w sytuacji, gdy po drobnej obróbce, wykorzystujemy odpad w tym samym celu, w którym używany był pierwotnie.

· Dalsze zastosowanie – to sytuacja, w której po obróbce odpad otrzymuje nowe zastosowanie.

· Ponowne użytkowanie – to odzyskiwanie odpadów, by ponownie wprowadzić je do produkcji.

W jaki sposób dzielimy odpady?

Każde gospodarstwo domowe powinno segregować śmieci na 4 podstawowe grupy odpadów. By to ułatwić, w miejscach przeznaczonych do wyrzucania odpadów, ustawione są odpowiednie kontenery.

Kontener zielony – szkło kolorowe,

kontener biały – szkło białe,

kontener żółty – plastik,

kontener niebieski – papier,

kontener czerwony/pomarańczowy – metal.

Wszelkie odpady, takie jak: brudne ręczniki papierowe, zużyte chusteczki, resztki jedzenia, sanitaria i inne odpady, które nie dają się zakwalifikować do powyższych pojemników, wrzucamy do kontenerów na odpady zmieszane.

Kolejną kwestią jest pozbywanie się takich odpadów, jak: żarówki, niezużyte leki, chemikalia żrące, baterie czy kable. Pojemniki na takie odpady znajdziemy np. w sklepach oraz aptekach.

Co daje nam recykling?

Zalet recyklingu jest naprawdę dużo. Jedną z nich jest redukcja zanieczyszczeń, co ma zdecydowany wpływ na nasze zdrowie, ponieważ dotyczy m.in. zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Inną zaletą jest zmniejszenie ilości zalegających śmieci i wysypisk. Dzięki recyklingowi dużo produktów ma szansę na ponowne wykorzystanie, dzięki temu wciąż są w obiegu, zamiast leżeć bezużytecznie lub być utylizowane. Ponadto kolejną zaletą recyklingu jest ograniczenie ścieków przemysłowych i – co najważniejsze – ochrona surowców naturalnych. To z kolei przejawia się na przykład zmniejszeniem wycinki drzew w przypadku recyklingu papieru.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News