Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Przedsiębiorco, możesz płacić mniej na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśniamy, kto i pod jakimi warunkami skorzysta z rozwiązania rządu
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 11.03.2023 08:52

Przedsiębiorco, możesz płacić mniej na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśniamy, kto i pod jakimi warunkami skorzysta z rozwiązania rządu

Pieniądze i koperta z ZUS
BiznesInfo

Rząd twierdzi, że stara się ułatwić zakładanie i prowadzenie firm nowym przedsiębiorcom. W tym celu wprowadzane są różne rozwiązania, z których mogą skorzystać właściciele firm. Jak się okazuje, niektóre z nich mają sens i mogą pomóc w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej, podaje Interia Biznes. 

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus, z którego można korzystać od 1 lutego 2020 r., jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Korzystając z tej formy płatności składek, płatnik przez określony czas wydaje mniej pieniędzy na ubezpieczenia społeczne

Nowi przedsiębiorcy często korzystają z małego ZUS, dopiero potem przechodzą na Mały ZUS Plus.

Dla kogo jest Mały ZUS Plus, a dla kogo nie

Mały ZUS Plus polega na tym, że przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Są one naliczane od podstawy ustalonej proporcjonalnie do generowanego dochodu z działalności gospodarczej.

Zakład stawia dwa kluczowe warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę. Po pierwsze, przychody przedsiębiorcy z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 tys. zł.

Drugim warunkiem jest to wymóg prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych. Jeżeli działalność prowadzona jest tylko przez część roku kalendarzowego, próg będzie odpowiednio niższy.

Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Wyłączenie dotyczy także przedsiębiorcy, który spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Przedsiębiorca nie może korzystać z tej formy opłacania składek, jeżeli rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT, a także jeżeli podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej. 

Mały ZUS Plus nie jest też propozycją dla osób, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego w ramach umowy o pracę, w roku ubiegłym lub bieżącym.

Ile wynosi składka?

Podstawa, od której przedsiębiorca będzie miał obowiązek opłacać składki, zależy od jego dochodu w poprzednim roku i wyznaczana jest raz na rok. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jest opodatkowany ryczałtem, to dochód będzie stanowić połowę przychodu.

Podstawa Małego ZUS Plus nie może być niższa niż 30 proc. wartości kwoty minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało na styczeń danego roku. W 2023 r. było to 3490 zł, co oznacza, że Mały ZUS Plus nie będzie niższy niż 1047 zł.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Do kiedy można skorzystać z programu?

Termin, w którym można było zgłosić się do Małego ZUS Plus, minął 31 stycznia 2023 r. Jednak są przedsiębiorcy, których ta data nie obowiązuje. Warunkiem jest to, że w czasie trwania roku kalendarzowego skończy się okres korzystania z małego ZUS lub przedsiębiorca odwiesi działalność i ponownie zgłosi się do ZUS