BiznesINFO.pl
coin-1549040 1920

https://pixabay.com/pl/photos/monety-z%C5%82ota-%C5%9Brodk%C3%B3w-pieni%C4%99%C5%BCnych-1549040/

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 roku

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Według danych GUS, średnie wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w pierwszych dwóch miesiącach tego roku było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego roku.


Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw GUS oblicza na podstawie danych o zarobkach w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 9 osób. Dotyczy to jedynie pracowników zatrudnionych na umowie o pracę.
GUS, dokonując swoich wyliczeń, bierze pod uwagę kwotę wynagrodzenia brutto, a więc taką, która zawiera składki czy podatek dochodowy.
Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, podawanego przez GUS, nie wlicza się jednoosobowych działalności gospodarczych i małych przedsiębiorstw, wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych oraz pensji w sektorze administracji publicznej.

Jaka przeciętna?

W styczniu 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5536,80 zł, zaś w lutym – 5568,82 zł.
Zgodnie z danymi GUS w styczniu 2020 roku średnie miesięczne zarobki w sektorze przedsiębiorstw wynosiły 5282,80 zł, a w lutym 2020 roku – 5330,48 zł.
Biorąc pod uwagę cały 2020 rok, pensje przeciętne pensje na przestrzeni miesiąca w tym sektorze wyniosły 5411,45 zł.

Do czego służy średnie wynagrodzenie?

Dane te służą m.in. do określenia maksymalnej kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowego osobie, którą posiadacz rachunku wskazał przed śmiercią.
Na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nalicza się również wysokość świadczenia pieniężnego dla żołnierza obrony terytorialnej za czas, w jakim pełnił służbę wojskową.

Co ma wpływ na średnią?

Komunikaty Prezesa GUS o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw budzą spore kontrowersje, bowiem bardzo wielu pracowników nie może liczyć na pensje w wysokości 5568,82 zł brutto.
Trzeba jednak pamiętać, że do średniej wlicza się zarówno wynagrodzenia tych pracowników, którzy otrzymują pensję minimalną (obecnie 2800 zł brutto), jak i tych, którzy pobierają po kilkadziesiąt czy – w dość rzadkich sytuacjach – kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. To właśnie wynagrodzenia najlepiej zarabiających mocno podwyższają średnią.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że średnia rośnie, ponieważ rośnie płaca minimalna. Jeszcze 2017 roku było to 2000 zł, a dziś jest to kwota o 800 zł większa.

Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Czym innym jest średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Jest to znacznie pojemniejsza kategoria niż średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Dotyczy ono bowiem także jednoosobowych działalności gospodarczych, małych przedsiębiorstw oraz tych osób, które pracują m.in. w sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych czy samorządach gospodarczych.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >