BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Jeśli nie chcesz, musisz się wypisać. Zmniejszą pensję wszystkim Polakom, którzy przekroczyli określony wiek
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 22.03.2022 09:07

Jeśli nie chcesz, musisz się wypisać. Zmniejszą pensję wszystkim Polakom, którzy przekroczyli określony wiek

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

PPK - pojawiły się kolejne wątpliwości

PPK to program, do którego są zapisywani wszyscy pracownicy w wieku 19-55 lat. Z programu można się wypisać na własne życzenie. Wątpliwości pojawiły się w przypadku osób, które ukończyły 55 lat. “Dziennik Gazeta Prawna” informuje o sprawie po otrzymaniu wiadomości od czytelnika, który uważa, że dobrowolna przynależność do programu dla osób po 55 roku życia to nieprawda.

Tę wątpliwość wyjaśnia art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 4 października 2018 r. o PPK:

“Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek” - cytuje ustawę “DGP”. Z tego zapisu wynika, że osoby między 50 a 70 rokiem życia mogą dobrowolnie przystąpić do programu. Natomiast osoby, które ukończyły 70. rok życia w PPK już nie uczestniczą.

Jednak sytuacja, o której informował czytelnik, jest możliwa. “DGP” dokładnie przestudiowało ustawę o PPK i znalazło zapis, według którego osoba w wieku 55-69 lat zostanie automatycznie zapisana do programu w sytuacji, gdy "zostanie ponownie zatrudniona u tego samego pracodawcy, o ile w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień (ponownego) zatrudnienia była zatrudniona w tym podmiocie łącznie co najmniej trzy miesiące" - podaje gazeta.

Wysokie grzywny

“DGP” podaje, że pracodawcy mogą ponieść konsekwencje prawne i finansowe, jeżeli nie zapiszą do PPK osoby powyżej 55. roku życia lub nie przyjmą od niej deklaracji o wystąpieniu z programu. Gazeta pisze, że Polski Fundusz Rozwoju, który zarządza PPK, nie zdecydował się skomentować sprawy.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Na początku do programu wprowadzane są największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 250 osób. Stopniowo będą przystępować do niego także mniejsze firmy. Od przyszłego roku do programu mają dołączyć przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób.