Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Popłoch w rządzie. Polacy stracą zasiłki? Afera o plany na 2025 rok
Michał Górecki
Michał Górecki 01.07.2024 17:30

Popłoch w rządzie. Polacy stracą zasiłki? Afera o plany na 2025 rok

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Fot. PES Communications/Iberion

Od 2025 r. Polacy stracą zasiłki? Rząd pracuje nad nowym kryterium dochodowym, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, a Rzecznik Praw Obywatelskich coraz bardziej wzmacnia przekaz. Marcin Wiącek zwraca uwagę minister Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. Co z zasiłkami w 2025 r.?

Zmiany w zasiłkach od 2025 roku? Polacy mogą stracić prawo do pieniędzy

W drugim tygodniu maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod zarządem Agnieszki Dziemianowicz Bąk (Lewica) informowało, że Rada Ministrów przyjęła propozycje resortu dot. zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Rzecznik Praw Pacjenta (Marcin Wiącek - od 2021 r.) interweniuje i coraz mocniej zaostrza przekaz: wysokość świadczeń już teraz jest, jego zdaniem, niewystarczająca, a podniesienie kryterium dochodowego wykluczy wiele rodzin.

Zobacz też: Prezydenci zdradzają: miasta chciałyby eksmitować mieszkańców

Płaca minimalna idzie w górę. O tym musisz wiedzieć wcześniej

Kryterium dochodowe w pomocy społecznej. Nowe propozycje rządu na 2025 r.

Projekt MRPiPS zakłada, że od 1 stycznia 2025 r. wzrosłyby kryteria dochodowe w pomocy społecznej osobno dla osób gospodarujących samotnie: do 1010 zł (wzrost o 234 zł, ok. 30 proc.), a dla osób gospodarujących w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł, ok. 37 proc.). 

Takie procedowanie, rzecz jasna, zwiększyłoby liczbę osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń socjalnych. Resort planuje też podwyżki. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrosłaby o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł) - wylicza resort ministry Dziemianowicz-Bąk.

Rosnące kryteria. Powód? Zaniechanie rządu PiS 

Wśród powodów postulowania zmian w progu dochodowym w dokumencie z maja br. resort punktuje, że - zgodnie z prawem - kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Ustawa (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) przewiduje jednak możliwość weryfikacji co roku. 

Poprzedni rząd, mimo rosnącej inflacji wpływającej na domowe budżety Polek i Polaków, nie skorzystał z tej możliwości. Ostatnia weryfikacja miała więc miejsce w 2021 roku. 

Co dalej z zasiłkami? Rząd chce więcej uprawnionych, nie zgadza się RPO

Postulat MRPiPS trafił pod obrady Rady Dialogu Społecznego w miniony wtorek 25 czerwca. Bezowocne posiedzenie będzie kontynuowane 15 lipca na posiedzeniu plenarnym - wtedy zapadnie ostateczna decyzja. Jak dotąd zgody nie ma. W sprawie, chwilę po posiedzeniu, interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, twierdząc, że już teraz spływa do niego szereg skarg od obywateli. 

W piśmie z 28 czerwca, do którego ponownie Wiącek odniósł się jeszcze 1 lipca, zaznacza, że biuro RPO, co do zasady, proponuje “zamrożenie” obecnie obowiązujących stawek, choć zwraca uwagę na potrzebę podniesienia ich kwot. 

Do mojego biura wciąż wpływają skargi, w których obywatele zwracają uwagę na niewystarczającą wysokość świadczeń społecznych. Dostęp do nich ograniczają również zbyt niskie kryteria dochodowe - mówi w opublikowanym 1 lipca filmie, w którym apeluje do ministry Dziemianowicz-Bąk o odniesienie się  do jego słów.

RPO nie sprecyzował w swoim stanowisku kwot; wyraził tylko opinię, że nad rozwiązaniem zasiłków i rozwiązań pomocowych “należy pracować”.