Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Pomoc sąsiedzka dla seniora już od 1 listopada. Zabezpieczono na ten cel 30 mln zł w budżecie państwa
Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska 24.10.2023 14:40

Pomoc sąsiedzka dla seniora już od 1 listopada. Zabezpieczono na ten cel 30 mln zł w budżecie państwa

None
Marek BAZAK/East News

1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy, które mogą pomóc wielu seniorom. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, emerytom będą mogli pomagać sąsiedzi i to odpłatnie. Na ten cel przewidziano w sumie 30 mln zł.
 


 

Pomoc sąsiedzka od 1 listopada. Warunki, pieniądze

Na czym polega tzw. pomoc sąsiedzka i jakieś są warunki, żeby otrzymać pieniądze? Odpłatna pomoc sąsiedzka będzie się opierać na umowie podpisanej między gminą a osobą, która chce pomagać. Chodzi tu np. o zrobienie zakupów czy pomoc w sprzątaniu. Czas pracy opiekuna będzie elastyczny, dostosowany do konkretnych potrzeb. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które jeszcze nie wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych, ale już mają pewne trudności z codziennymi czynnościami.

Przepisy dotyczące pomocy sąsiedzkiej znalazły się w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i wchodzą w życie 1 listopada 2023 r. Na ten program przewidziano 30 mln zł.

Gmina jest organizatorem świadczenia usług. Żeby zrealizować ten cel będzie mogła skorzystać ze środków finansowych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Zadanie może być też finansowane w ramach perspektywy finansowej UE.

" To forma wsparcia, którą na zlecenie samorządów będą mogły wykonywać osoby mieszkające blisko. Oczywiście będzie podpisywana stosowna umowa z samorządem. Środki zabezpiecza budżet państwa, w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Opieka sąsiedzka. Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać z tego programu? Osoby w wieku powyżej 65 lat, które są samotne (samotnie gospodarują, nie pozostają z związku małżeńskim oraz nie posiadają wstępnych ani zstępnych). Senior będzie musiał wyrazić zgodę na to, by konkretna osoba świadczyła mu pomoc. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze ma zlecać samorząd. Z tym, że gmina może zlecić to zadanie podwykonawcy np. organizacji pozarządowej. Usługa będzie świadczona na podstawie umowy np. zlecenia. Tu stawka za godzinę pracy wynosi 23,50 zł (od lipca do grudnia 2023). Wszystkie warunki świadczenia opieki również muszą zostać wpisane do umów.

 


 

Kto może być opiekunem? Przepisy dopuszczają złagodzenie warunków

Zgodnie z przepisami usługi sąsiedzkie może wykonywać osoba, która: jest pełnoletnia; nie jest członkiem rodziny seniora; nie jest oddzielnie mieszkającym małżonkiem lub bliskim krewnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług. Musi też  mieszkać w pobliżu seniora oraz ukończyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Co ważne, musi też być akceptowana przez seniora.

Ustawa daje gminie prawo do złagodzenia tych warunków. Usługi, jeśli tak ustali dana gmina, może świadczyć  także małżonek lub bliski krewny. Gmina może też przyjąć, że pomoc sąsiedzka będzie świadczona dla osób, które już korzystają z innego wsparcia albo gdy pomoc rodziny jest dla seniora niewystarczająca. Gminy mają tu duże pole manewru i mogą dostosować przepisy do potrzeb swoich mieszkańców.

Źródło: MRiPS

Tagi: Emeryci