Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Podatek od środków transportu – kiedy go odprowadzamy i ile wynosi? Dane 2021
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Młynarczyk 03.06.2021 02:00

Podatek od środków transportu – kiedy go odprowadzamy i ile wynosi? Dane 2021

logistics-3125131 1920
https://pixabay.com/photos/logistics-truck-frachtschiff-group-3125131/

W polskim prawie od 1991 roku funkcjonuje podatek od środków transportu, który regulowany jest przez Ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Kogo obowiązuje dany podatek, od jakiego środka transportu musi być odprowadzany i w jaki sposób go wyliczać?

Co podlega opodatkowaniu i kto płaci podatek?

Nie każdy posiadany pojazd i środek transportu obliguje jego właściciela do odprowadzania podatku od środków transportu. Opłata podatku konieczna jest w przypadku posiadania:

 • samochodów ciężarowych o masie równej lub większej 3,5 tony,

 • ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

 • przyczepy oraz naczepy, które razem z pojazdem silnikowym posiadają masę powyżej 7 ton (oprócz tych wykorzystywanych przez rolnika wyłącznie do działalności rolniczej).

Wyjątkami są:

 • pojazdy zabytkowe,

 • pojazdy specjalne (karetka, samochód pomocy drogowej).

Z przepisów wynika zatem, że podatku nie odprowadzają właściciele samochodów osobowych, motorowerów czy środków transportu wodnego.

Podatek od środków transportu, które wymienione zostały powyżej, musi odprowadzać:

 • osoba fizyczna i osoba prawna - będąca właścicielem środka transportu,

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - przy zarejestrowanym na nią środku transportu,

 • posiadacz środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, które otrzymał jako polski podmiot od zagranicznej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli pojazd jest własnością kilku osób fizycznych bądź prawnych, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach. Jeżeli właściciel środka transportu się zmienia, obowiązek odprowadzania podatku należy do poprzedniego właściciela do końca miesiąca, w którym odbyła się sprzedaż. 

Obowiązek podatkowy – kiedy powstaje oraz kiedy się kończy?

Konieczność odprowadzania rozpoczyna się od kolejnego miesiąca, następującego po:

 • zarejestrowaniu środka transportu na terytorium Polski,

 • nabyciu zarejestrowanego środka transportu,

 • ponownym dopuszczeniu środka transportu do ruchu.

W powyższych sytuacjach, gdy wiemy, że będziemy zobowiązani do odprowadzania podatku od środków transportu należy złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie gminy w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego. Jeżeli okoliczności, które spowodowały, że musisz odprowadzać podatek (np. kupno pojazdu), wydarzyły się po tym terminie - deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zakupu. Pismo składa się na formularzach DT-1 i DT-1/A wraz z załącznikami dotyczącymi informacji o posiadanych pojazdach.

Natomiast obowiązek podatkowy wygasa wraz z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportu został wyrejestrowany,

 • organ rejestrujący zadecydował o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

 • minął czas, na jaki pojazd był osobie powierzony.

Kiedy płacimy podatek?

Podatek od środków transportu jest opłacany w dwóch ratach:

 1. I rata – do 15 lutego każdego roku podatkowego,

 2. II rata – do 15 września każdego roku podatkowego 

W przypadku nabycia obowiązku podatkowego po 1 lutego, a przed 1 września danego roku – podatek należy zapłacić w dwóch równych ratach w terminach:

 1. I rata – 14 dni od powstania obowiązku podatkowego,

 2. II rata – do 15 września danego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek należy zapłacić jednorazowo, w ciągu 14 dni od powstania rzeczonego obowiązku.

Ile wynosi podatek od środków transportu? Dane na rok 2021

O wysokości podatku decyduje corocznie rada gminy, w której złożono deklarację o nabyciu obowiązku podatkowego. Stawka świadczenia różni się od wielu czynników, między innymi rocznika pojazdu, jego wpływu na środowisko naturalne czy liczby siedzeń. Funkcjonuje jednak klasyfikacja pojazdów, dla których co roku ustala się maksymalną wysokość podatku

Kategorie klasyfikacji wraz z kwotą maksymalnej stawki w 2021 roku, to:

 • autobusy;

  • mniej niż 22 miejsca do siedzenia – 2081,96 zł,

  • 22 miejsca lub powyżej 22 miejsc do siedzenia – 2632,17 zł,

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,

  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł,

  • powyżej 9 ton – 1763,16 zł

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56,

 • ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do korzystania wraz z naczepą, gdzie masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony włącznie i mniej niż 12 ton – 2056,99 zł

 • ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do korzystania wraz z naczepą, gdzie masa całkowita zespołu jest równa lub większa 12 ton;

  • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł,

  • powyżej 36 ton – 3364,56 zł,

 • przyczepy lub naczepy, które razem z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 1763,16 zł,

 • przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton;

  • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł,

  • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.