BiznesINFO.pl > Twój portfel > Dziś upływa termin obowiązkowej opłaty. Masz jeszcze szansę zdążyć z przelewem
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:46

Dziś upływa termin obowiązkowej opłaty. Masz jeszcze szansę zdążyć z przelewem

Podatek od nieruchomości od zapłaty
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ostatni dzień zapłaty podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność od gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich fragmentów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Do opłaty pociągnięci są nie tylko właściciele, ale i użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Portal money.pl podaje, że podatek od nieruchomości można rozłożyć na trzy raty. Jednak ten przywilej przysługuje tylko tym płatnikom, których należność z tytułu posiadanej nieruchomości wynosi co najmniej 100 zł. Podatnicy są zobowiązani do przestrzegania terminów. Zgodnie z zasadami pierwsza transza musi być przekazana do 15 marca, druga - 15 września (dzisiaj), a trzecia - 15 listopada. Płatnicy, którzy nie korzystają z ratalnej alternatywy muszą zapłacić pełny podatek od nieruchomości do 15 marca. Pieniądze można przelać na konto organu podatkowego lub zapłacić w kasie konkretnej gminy.

Od czego zależy podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest regulowany na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Oznacza to, że Minister Finansów rok rocznie wydaje uchwałę, w której przedstawia maksymalne stawki poszczególnych należności. Ostatnie słowo w sprawie podatku od nieruchomości należy zatem do gmin - jego wysokość nie może jednak przekraczać kwot wskazanych w resortowym dokumencie.

W tym roku na obywateli czeka jeszcze tylko jedna transza po korzystnych stawkach. Wszystko z uwagi na podwyżkę maksymalnych granic opłat lokalnych, którą zapowiada ministerstwo. Wyższe należności są podyktowane wyższą inflacją. Według analiz w pierwszym półroczu 2020 r. ceny wzrosły o 3,9 proc. i o tyle samo minister finansów postanowił podnieść górny próg opłat lokalnych.

DZISIAJ W GRZEJE:1. Już nie zarobisz tyle co wcześniej. Rząd chce położyć łapska na umowach milionów Polaków2. Lekarka, która przerywała ciąże nie wytrzymała. Jednego przypadku nigdy nie zapomni

Podatek od nieruchomości - stawki w górę

Stawki opublikowane w Monitorze Polskim wskazują, że właściciele budynków mieszkalnych lub ich części zapłacą co najwyżej 85 gr za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 81 gr). Każdy, kto posiada budynek lub budynek mieszkalny, który w całości bądź w części jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, musi przygotować się na podatek od nieruchomości rzędu 24,84 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (obecnie 23,90).

Wraz z nadejściem koronawirusa wprowadzono korzystne rozwiązania dla firm zobowiązanych do przekazania podatku od nieruchomości. Tarcza antykryzysowa zezwoliła na wprowadzenie ulgi w opłacaniu należności lub odroczenie terminu jej spłaty. Na uprzywilejowanej pozycji znalazły się także osoby fizyczne. Część gmin zdecydowała się bowiem na wstrzymanie wydawania decyzji podatkowych, na mocy których ustalana jest ostateczna wysokość podatku. Jednym z takich miejsc jest Warszawa. Mimo że pandemia w dalszym ciągu nie ustaje, to stołeczne organy postanowiły wznowić wysyłkę dokumentów, w których zawarty jest nowy termin spłaty podatku od nieruchomości.