Podatek CIT – co to jest i kto go musi opłacać?
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 30 Listopada 2020

Podatek CIT – co to jest i kto go musi opłacać?

Często słyszymy o podatku VAT, jednak podatek CIT dla większości Polaków może brzmieć nieco enigmatycznie. Kto musi płacić CIT i co podlega opodatkowaniu?

Co to jest podatek CIT?

Podatek CIT to skrót z języka angielskiego Corporate Income Tax, co oznacza podatek dochodowy od osób prawnych, który bezpośrednio obciąża dochody uzyskiwane przez spółki (przedsiębiorstwa). Opodatkowanie CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek CIT w przeciwieństwie do podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczy głównie spółek kapitałowych, takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kto musi opłacać podatek CIT?

Zgodnie z art. 1 ustawy o CIT, podatnikami podatku dochodowego do osób prawnych są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe (tj. grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Kto nie musi płacić podatku CIT?

Zgodnie z art. 6 ustawy o CIT, istnieją jednak przypadki wyłączenia jednostek spod przepisów ustawy o podatku CIT. Są to:

 • jednostki budżetowe,
 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy,
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • fundusze emerytalne i inwestycyjne,
 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • jednostki dozoru technicznego,
 • Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Wymienione jednostki nie muszą składać zeznań podatkowych.

Podatek CIT – przedmiot opodatkowania

Podatek CIT obejmuje sumę dochodów uzyskanych przez podatnika ze źródeł przychodów. Źródła dochodów podzielone są na dwie grupy, dla niektórych celów traktowane rozdzielnie: zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku CIT, za dochód z danego źródła przychodów uznajemy nadwyżkę sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad kosztami ich uzyskania – osiągniętą w danym roku podatkowym. W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnicą jest strata z danego źródła.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych za dochód uznajemy nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę, uzyskanych z danego źródła przychodów, nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła. Jeśli suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki, które wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, wówczas różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów.

Ile wynosi podatek CIT?

Zgodnie z art. 19 ustawy CIT, podatek CIT wynosi:

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

9% stawki podatku CIT mogą stosować podatnicy posiadający status tzw. małego podatnika.

Zaliczki podatkowe powinny być wpłacane miesięcznie, jednak mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek kwartalnie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News