Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Płaca minimalna a wysokość świadczeń chorobowych
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Płaca minimalna a wysokość świadczeń chorobowych

money-2180338 1920
https://pixabay.com/pl/photos/pieni%C4%85dze-skarbonka-monety-finanse-2180338/

Niewielu jest pracowników na rynku, którzy nie chorują. Niemało jest też tych zarabiających najniższe wynagrodzenie, gwarantowane przez ustawodawcę. Co w wypadku, kiedy osoba pracująca za minimalną krajową uda się na popularne L4?

 

Płaca minimalna w 2021

Aby rozmawiać o relacji płacy minimalnej do wysokości świadczeń chorobowych, powinniśmy najpierw rozważyć kwestie tego, czym płaca minimalna jest, ile wynosi i skąd w ogóle się bierze. Płaca minimalna to nic innego, jak regulowane przez państwo minimalne możliwe wynagrodzenie, jakie może otrzymać pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Podstawą prawną do wypłacania płacy minimalnej jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.).

W 2021 roku, wynagrodzenie minimalne wzrosło względem poprzedniego roku kalendarzowego i wynosi obecnie 2800 brutto miesięcznie co w przeliczeniu na stawkę godzinową wynosi 18,30zł brutto na godzinę.

Wysokość świadczeń chorobowych

 Świadczenia chorobowe dla pracownika, tak samo jak płaca minimalna, podlegają pewnym regułom. Tak jak płaca minimalna jest szczególnie chroniona, tak samo wysokość wynagrodzenia chorobowego czy świadczeń chorobowych jest ustalana przez ustawodawcę. I tak, wynagrodzenie chorobowe nie może wynosić mniej niż 80 lub 100% podstawy wynagrodzenia i jest wypłacane przez okres pierwszych 33 dni niezdolności pracownika do pracy. Od 34 dnia pracownik podbiera zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje pewien wyjątek od tej reguły, a dotyczy on pracowników po 50 roku życia. W ich przypadku pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni kalendarzowych a ZUS ‘przejmuje’ ten obowiązek od 15 dnia nieobecności. Kwestie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego regulują przepisu kodeksu pracy a dokładnie artykuł 92. Natomiast w przypadku zasiłku chorobowego sytuacja wygląda następująco wynosi on 70% podstawy wynagrodzenia pracownika. Aczkolwiek i tu pojawia się pewien wyjątek. W przypadku osób, po 50 roku życia sytuacja wygląda następująco – zasiłek chorobowy wypłacany za okres niezdolności do pracy od 15 do 33 dnia tejże wynosi 80% podstawy wynagrodzenia, natomiast od 34 dnia wynosi już tylko 70% podstawy wynagrodzenia.

Wysokość świadczenia chorobowego a płaca minimalna – co trzeba wiedzieć?

Istotną informacją, dla osób zarabiających najniższe, gwarantowane przez ustawę wynagrodzenie, jest wysokość zasiłku chorobowego. Skoro wynagrodzenie ulega dość wyraźnemu uszczupleniu, to dla tych osób możliwość zaplanowania budżetu w przypadku choroby może być szczególnie istotna. Co do zasady, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego liczona jest od średniego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających zachorowanie pracownika. Niemniej jednak, ustawodawca postanowił zabezpieczyć osoby zarabiające najniższe gwarantowane wynagrodzenie w następujący sposób.

Ustawa gwarantuje, że wynagrodzenie chorobowe, czy świadczenia chorobowe nie mogą być mniejsze niż kwota wynagrodzenia minimalnego pomniejszona o kwotę odpowiadającą 13,71% tegoż wynagrodzenia.

Co oznacza, że w przypadku płacy minimalnej, wspomniane wcześniej widełki płacowe wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego nie mają zastosowania.

Tak jak wspomnieliśmy, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2800zł brutto. Minimalne świadczenie chorobowe natomiast nie może być niższe niż ta kwota pomnożona przez 13,71%. Matematycznie prezentuje się to w następujący sposób 2800 – 2800*13,71%.

Minimalne świadczenie chorobowe w 2021 roku wyniesie zatem 2416,12zł brutto.

Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, stosowane jest proporcjonalne liczenie wysokości świadczenia chorobowego, w przypadku połowy etatu będzie to 1208,06zł brutto.

 

Bibliografia

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-minimalne-wynagrodzenie-a-wysokosc-swiadczen-chorobowych

https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/wynagrodzenia/4665061,Jak-wyrownac-minimalna-podstawe-wymiaru-swiadczen-chorobowych-w-2020-r.html

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-wyrownawczy/podstawa-wymiaru

https://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/17,1,110,263006,wysokosc-najnizszej-podstawy-wymiaru-swiadczen-chorobowych.html

https://serwiskadrowego.pl/2020/10/minimalna-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-w-2021-r-i-minimalne-stawki-dzienne/