BiznesINFO.pl
Są nowe wzory deklaracji składanych przez płatników PIT

PIT-8C a własna działalność

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Formularz PIT-8C dotyczy jedynie przychodów osób prywatnych. Nie wystawia się go dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz większych firm. Te podmioty wszystkie przychody zaliczają do dochodów wynikających z prowadzenia działalności. PIT-8C wystawia się pracownikowi z tytułu dochodów uzyskanych przez niego z tzw. innych źródeł.

Co to jest PIT-8C?

Druk PIT-8C informuje fiskusa, a także podatnika o przychodach, które wymagają rozliczenia, ale nie kwalifikują się do wykazania w ramach PIT-11. Chodzi tutaj m.in. o przychody, od których osoba wystawiająca PIT-8C nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. PIT-8C dotyczy przychodów osób prywatnych, nie wystawia się go firmom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Tego druku nie wystawia się także własnym pracownikom z tytułu uzyskanych dochodów, które obejmuje stosunek pracy. Można go wystawić pracownikom na ewentualne świadczenia spoza stosunku pracy.

Przychody wykazane na formularzu PIT-8C należy rozliczyć w deklaracji:

 • PIT-38 przy inwestycjach na giełdzie,

 • PIT-36 przy osiągnięciu przychodów z innych źródeł (przychody wykazane na formularzu w części D),

 • PIT-37 w przypadku otrzymania stypendium (przychody wykazane na formularzu PIT-8C w części E).

PIT-8C - Jakie rodzaje przychodów?

Formularz PIT-8C pozwala rozliczyć przychód osoby prywatnej. PIT-8C należy wystawiać w sytuacji, gdy mamy do czynienia z następującym zyskiem:

 • z dochodów giełdowych, które są uzyskane z odpłatnego zdobycia papierów wartościowych,

 • z dochodów ze zbycia walut wirtualnych,

 • przekazanych prezentów o charakterze reklamowym o wartości powyżej 200 złotych (opodatkowaniu podlega cała wartość prezentu – wraz z podatkiem),

 • uzyskania przychodów z reklamy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy np. na swojej stronie internetowej coś reklamują,

 • otrzymania nagrody wynikającej ze sprzedaży premiowej, np. za polecenie usługi kolejnemu klientowi,

 • udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej związanej z reklamą i promocją firmy świadczącej takie usługi, jeżeli jej wartość przekracza 200 zł,

 • otrzymania nagród w konkursach dla osób, które nie są pracownikami przedsiębiorcy, np. nagrody za wysokość sprzedaży,

 • naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie odszkodowań, rent, zadośćuczynień zasądzonych przez sądy,

 • wzięcia udziału w konferencji lub szkoleniu osób, które nie są pracownikami przedsiębiorcy, jeżeli wartość takiego świadczenia przekracza 200 zł i jest związana z reklamą lub promocją,

 • umorzenia odsetek za nieterminowe płatności, np. z tytułu wynajmu nieruchomości.

Krótko mówiąc, są to dochody, od których nie zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy, a obowiązek odprowadzenia podatku do fiskusa spoczywa na podatniku.

Lista ta może ulec zmianie. Dlatego przedsiębiorca powinien sam stwierdzić, czy uzyskał przychód z innych źródeł.

Do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT-8C?

PIT-8C należy przekazać do organu podatkowego oraz doręczyć rozliczanemu podatnikowi, dla którego dokonano wpłaty.

PIT-8C powinno przekazać się do końca stycznia (1 lutego w 2021 r.) do urzędu skarbowego, a do końca lutego (1 marca w 2021 r.) roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Jak przekazać PIT-8C?

PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Wysyłając tę informację, nie musimy korzystać z e-podpisu, wystarczą dane do autoryzacji – dotyczy to osoby fizycznej. Pozostali płatnicy (np. spółki z o.o.) muszą korzystać z e-podpisu.
Egzemplarz PIT-8C przekazywany zatrudnionemu-podatnikowi dostarczany może być zarówno elektronicznie, jak i w formie drukowanej. Przy wyborze formy elektronicznej, wystarczy wysłać PIT-8C na e-mail pracownika lub udostępnić go w profilu elektronicznym stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana może zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego.

Fiskus ma 5 lat na skontrolowanie podatnika. Jeśli podatnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku i nie rozliczy podatku, może zapłacić karę za wykroczenie skarbowe.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >