Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Oskładkowanie wszystkich coraz bliżej. Rząd nie odpuści nikomu
Joanna Leja
Joanna Leja 21.10.2021 02:00

Oskładkowanie wszystkich coraz bliżej. Rząd nie odpuści nikomu

ważne biznesinfo
Marek Bazak/EAST NEWS

Rząd chce, by od każdej złotówki zarobionej na umowie zleceniu trzeba było odprowadzać składki. Jednak jak poinformowało Dziennik Gazetę Prawną, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej "Nadal trwają prace analityczne dotyczące objęcia ubezpieczeniami społecznymi wszystkich umów cywilnoprawnych".

Teraz odprowadzanie składek do ZUS za osoby na umowach zlecenia zależy od posiadania przez nie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Składki są obowiązkowe, gdy zlecenie jest dla jedyną umową pracownika.

Natomiast, gdy zleceniobiorca jednocześnie pozostaje w stosunku pracy, wykonuje drugą umowę zlecenia lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Występuje wtedy zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, co rodzi określone konsekwencje związane z opłacaniem składek.

– Na pewno chcielibyśmy, aby parlament uchwalił nowe prawo w tym obszarze jeszcze w tym roku. Nie oznacza to jednak, że zmiany wejdą w życie z miesiąca na miesiąc. Planujemy uwzględnić odpowiedni okres vacatio legis. W związku z powyższym optymalnym terminem będzie 1 stycznia 2022 r. Od tej daty wszystkie zlecenia zostałyby ozusowane – mówił w styczniowym wywiadzie dla DGP Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej (DGP na 17/2021 „Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie zlecenia będą ozusowane”).

Coraz mniej czasu na wprowadzenie zmian

W związku z tym, że zostało coraz mniej czasu na wprowadzenie nowych regulacji, Dziennik Gazeta Prawna zapytała Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czy nadal planowane jest wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2022 roku? Ministerstwo odpowiedziało twierdząco. Rząd nie zamierza zrezygnować ze zmiany.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich powiedział w rozmowie z DGP, że założeniem Polskiego Ładu miało być premiowanie stosunku pracy jako podstawowej formy aktywności zawodowej.

– Miał stać się on względem innych form zatrudnienia bardziej opłacalny. Tymczasem utrzymanie zbiegów tytułów w przypadku umów zlecenia podtrzymuje nierówności w kwestii ubezpieczeń społecznych, które powodują, że umowa o pracę jest często mniej atrakcyjna niż inne formy działalności zarobkowej. Zaburza to konkurencję, szczególnie tam, gdzie presja cenowa jest duża, np. na rynku zamówień publicznych – podkreślił ekspert z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Łukasz Kozłowski nie ma jednak wątpliwości, że wejście w życie zmian musi poprzedzić odpowiednio długie vacatio legis. Podkreślił, że przedsiębiorcy muszą mieć czas na dostosowanie się do nowych warunków. Dlatego nie może być wprowadzona z dnia na dzień.

Rząd niedługo zajmie się również projektem przepisów, które uregulują kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z ZUS i KRUS. Wynika tak z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zmiany te mają usunąć mankamenty w funkcjonowaniu rozwiązań w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.