Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Bywa, że określonej sprawy nie można załatwić osobiście. Wówczas potrzebny jest pełnomocnik. Udzielenie pełnomocnictwa jednak wiąże się z opłatą skarbową. Czym jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa? Kiedy jest konieczna? Kto jest zwolniony z jej płacenia? Jaki to koszt?

Kto może zostać pełnomocnikiem i jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa można udzielić w formie pisemnej, elektronicznej lub przez zgłoszenie do protokołu. Pełnomocnik zastępuje osobę reprezentowaną podczas jej nieobecności.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może opublikować dane pełnomocnika w CEiDG, co jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie, nie wymaga zatem każdorazowego składania dokumentu pełnomocnictwa.

Kodeks cywilny przewiduje trzy podstawowe typy pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo ogólne – udzielane, gdy działania pełnomocnika mają ograniczać się jedynie do zwykłego zarządu,
  • pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnienie pełnomocnika do wykonywania czynności, które mogą wykraczać poza zakres zwykłego zarządu,
  • pełnomocnictwo szczególne – wydawane jest do dokonania określonej czynności.

Kiedy opłata skarbowa od pełnomocnictwa jest konieczna?

Nie każde udzielenie pełnomocnictwa niesie za sobą konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa z tego tytułu. Ustawa o opłacie skarbowej nakłada obowiązek dokonania opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz dopuszcza zwolnienie z opłaty skarbowej:

  • małżonka,
  • wstępnego (rodzicie, dziadkowie),
  • zstępnego (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwa,
  • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG,
  • kontaktów z ZUS-u.

UWAGA! Nieuiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa stanowi wykroczenie skarbowe, które może być karane nawet do wysokości dwudziestokrotności pensji minimalnej.

Ile wynosi opłata skarbowa od pełnomocnictwa i w jaki sposób ją uiścić?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Ulega ona zwielokrotnieniu w zależności od liczby złożonych pełnomocnictw, zarówno w postaci złożenia przed jednym organem w wielu sprawach, jak i przed różnymi organami.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa może zostać dokonana w formie bezgotówkowej poprzez wpłatę na rachunek bankowy urzędu miasta, gminy itp. właściwego terytorialnie dla organu, do którego składane jest pełnomocnictwo.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News